Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Tudi 2019 z rekordnimi števili turističnih prihodov in prenočitev

Nastanitveni obrati v Sloveniji so v 2019 zabeležili več kot 6,2 milijona prihodov turistov, kar predstavlja 5-odstotno rast glede na leto 2018, in več kot 15,7 milijona njihovih prenočitev, kar je 0,5 % več kot leto prej.

  • 5.8.2020
  • |
  • končni podatki

Več prihodov domačih in tujih turistov

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v letu 2019 zabeleženih največ prihodov turistov doslej: prihodov domačih turistov je bilo več kot 1,5 milijona (1 % več kot v letu 2018), prihodov tujih turistov pa je bilo več kot 4,7 milijona (6 % več kot v letu 2018).

Tuji turisti so v nastanitvenih obratih ustvarili več kot 11,3 milijona prenočitev (2 % več kot v prejšnjem letu), domači turisti pa nekoliko manj kot v letu 2018, in sicer 4,4 milijona ali 2 % manj.

Skoraj tri četrtine vseh prenočitev turistov v 2019 predstavljajo tuji turisti

Delež prenočitev tujih turistov v skupnem številu prenočitev turistov že drugo leto zapored predstavlja več kot 70 %: v letu 2018 so tuji turisti ustvarili 71 % vseh turističnih prenočitev, v letu 2019 pa 72 %.

Četrtino prenočitev tujih turistov ustvarili turisti iz Nemčije in Italije

Ključni trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v letu 2019 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Nemčija (13 % ali 1,5 milijona prenočitev), Italija (11 %), Avstrija (9 %), Nizozemska (5 %) in Hrvaška (skoraj 5 %).

Po številu prenočitev v 2019 so omenjeni peterici sledili turisti iz Češke, ki so ustvarili skoraj 512.000 prenočitev (4,5 % vseh prenočitev tujih turistov).

Glede na leto 2018 se je najbolj povečalo število prenočitev turistov iz Češke (za 19 %) in Nemčije (za 12 %). Povečalo se je tudi število prenočitev turistov iz Hrvaške (za 2 %), število prenočitev turistov iz Avstrije pa je bilo v 2019 približno enako kot v 2018. Števili prenočitev turistov iz Nizozemske in Italije pa sta se v letu 2019 zmanjšali: za skoraj 5 % pri nizozemskih turistih in za 4 % pri turistih iz Italije.

Največ prenočitev iz neevropskih držav ustvarili turisti iz Združenih držav

Med turisti iz neevropskih držav so bili v letu 2019 najštevilnejši turisti iz Združenih držav. Ustvarili so 3 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas, ustvarjenih v 2019, in hkrati 3 % več kot v letu 2018. Sledili so turisti iz skupine druge azijske države, tem pa turisti iz Izraela, Kitajske in Republike Koreje.

Gorske občine in občina Ljubljana v 2019 zabeležile več prenočitev turistov kot v 2018

Največ prenočitev je bilo v letu 2019 zabeleženih v gorskih občinah, več kot 4,6 milijona (29 % vseh prenočitev) ali 3 % več kot v letu 2018. Sledile so zdraviliške občine; tam je bilo v letu 2019 zabeleženih skoraj 3,5 milijona prenočitev turistov (22 % vseh) ali odstotek manj kot v letu 2018. V obmorskih občinah je bilo zabeleženih 19 % vseh prenočitev (približno toliko kot v 2018), v občini Ljubljana pa 14 % vseh prenočitev (ali 2 % več kot v 2018).

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (39 % vseh prenočitev domačih turistov), tuji turisti pa v gorskih občinah (33 % vseh prenočitev tujih turistov).

Skoraj polovica vseh prenočitev v hotelih

V hotelih so turisti v 2019 ustvarili več kot 7,3 milijona prenočitev (46 % vseh turističnih prenočitev v 2019 ali 2 % manj kot v letu 2018).

Največjo rast števila prenočitev glede na leto 2018 so zabeležili v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (9 % več prenočitev kot v 2018) in v kampih (5 % več prenočitev).

Četrtino vseh prenočitev turistov zabeležili v le dveh občinah

Največ prenočitev v letu 2019 so turisti (domači in tuji skupaj) ustvarili v občini Ljubljana (14 %) in v občini Piran (12 %).

Po številu prenočitev (nad 500.000 vseh prenočitev) so jima sledile občine Bled (7 %), Kranjska Gora (6 %), Bohinj (5 %), Brežice (4 %), Moravske Toplice (4 %) in Izola (3 %).

Domači turisti so ustvarili največ prenočitev v občinah Piran (13 % prenočitev domačih turistov), Izola (7 %) in Brežice (7 %), tuji turisti pa v občinah Ljubljana (19 % vseh prenočitev tujih turistov), Piran (11 %) in Bled (10 %).

Turistom v nastanitvenih obratih v 2019 na voljo več kot 168.000 stalnih ležišč

34 % vseh stalnih ležišč je bilo v 2019 na voljo v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, 17 % v kampih in 49 % v drugih nastanitvenih obratih.

Turisti so v 2019 lahko izbirali med skoraj 65.000 nedeljivimi enotami (sobe, apartmaji ...), ki so jih ponujali nastanitveni obrati: 41 % teh je bilo ponujenih v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, 18 % v kampih in 41 % v drugih nastanitvenih obratih.

Največ stalnih ležišč in nedeljivih enot v nastanitvenih obratih v gorskih občinah

V gorskih občinah je bilo v 2019 turistom na voljo več kot 18.000 nedeljivih enot (28 % vseh nedeljivih enot) in nekaj več kot 58.000 stalnih ležišč (35 % vseh stalnih ležišč). Sledile so jim obmorske občine (20 % vseh nedeljivih enot in 18 % vseh stalnih ležišč).


Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši končni mesečni in letni podatki za 2019 o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2019
Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2019
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2019
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20192019
2018
20192019
2018
številoindeksšteviloindeks
Skupaj6.229.573105,015.775.331100,5
domači1.527.695101,34.404.56597,5
tuji4.701.878106,311.370.766101,7
  od tega
  iz Nemčije584.831115,61.522.057111,7
  iz Italije597.26199,71.278.45495,8
  iz Avstrije396.464103,91.011.682100,1
  iz Nizozemske186.700100,8583.27495,2
  iz Hrvaške234.980107,3538.140102,1
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija, 2019
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20192019
2018
20192019
2018
število
indeks
število
indeks
Skupaj6.229.573105,015.775.331100,5
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine1.010.146100,13.445.01998,8
  Gorske občine1.877.798105,94.636.031103,3
  Obmorske občine955.789102,83.016.067100,2
  Ljubljana1.127.904110,32.227.669102,2
  Mestne občine519.990102,51.043.89494,7
  Druge občine737.946106,81.406.65198,6
Nastanitveni obrati
  Hoteli3.055.698103,37.317.80898,4
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše1.174.465113,83.271.899109,2
  Kampi  713.912110,12.037.068105,3
  Apartmajska naselja  137.31972,4482.67377,0
  Mladinski hoteli239.04898,4472.99697,6
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.