Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2020

Julija 2020 letna inflacija 0,3-odstotna; na mesečni ravni cene v povprečju nižje za 0,1 %

Julija 2020 je bila inflacija na letni ravni 0,3-odstotna. Cene storitev so se v tem obdobju zvišale za 2,1 %, cene blaga pa  znižale za 0,8 %. Na mesečni ravni je bila zabeležena deflacija (0,1-odstotna), kar je v največji meri posledica znižanja cen oblačil in obutve (za 10,3 %).

  • 31. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na letni ravni cene v povprečju višje za 0,3 %

Cene življenjskih potrebščin so se v juliju 2020 na letni ravni v povprečju dvignile za 0,3 % (julija 2019 je bila letna inflacija 2-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast je bila 0,9-odstotna (leto pred tem, tj. v juliju 2019, je bila 1,7 %).

Cene storitev so se v enem letu v povprečju dvignile za 2,1 %. V istem obdobju se je blago v povprečju pocenilo za 0,8 %. V povprečju so se pocenile vse vrste blaga (trajno blago za 1 %, poltrajno blago za 0,8 % ter blago dnevne porabe za 0,6 %).

Največji vpliv na dvig cen na letni ravni so imele podražitve hrane (za 0,5 odstotne točke). Cene sadja so se v povprečju dvignile za 16,2 % ter cene mesa za 6,3 %. Z 0,3 odstotne točke so na letno inflacijo vplivale tudi podražitve v skupini raznovrstno blago in storitve (cene zavarovanj so se zvišale za 5,4 %). 

Nižje cene naftnih derivatov so z –1,0 odstotne točke vplivale na gibanje cen na letni ravni. Goriva in maziva za osebna vozila so se julija 2020 v primerjavi z julijem 2019 v povprečju pocenila za 20,3 %, tekoča goriva pa za 14,2 %.

Na mesečni ravni 0,1–odstotna deflacija

Julija 2020 so bile cene v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju za 0,1 % nižje. Največji vpliv so imele poletne razprodaje oblačil in obutve (za –0,8 odstotne točke). Oblačila so se v povprečju pocenila za 11,3 %, obutev pa za 8,1 %.

Na mesečni ravni so na gibanje cen vplivale (z 0,4 odstotne točke) višje cene počitniških paketov; v povprečju so se cene počitniških paketov zvišale za 10,2 %. 0,1 odstotne točke vpliva so imele tudi podražitve tekočih goriv in nastanitvenih storitev. V enem mesecu so se tekoča goriva v povprečju podražila za 10,5 %, nastanitvene storitve pa za 4,3 %. 0,1 odstotne točke vpliva so imele ostale julijske podražitve.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin


Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2020 negativna, in sicer je bila –0,3-odstotna (v juliju 2019 je bila pozitivna, in sicer 2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 0,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,2-odstotna.

Blago se je v letu dni pocenilo za 1,6 %. V povprečju se je pocenilo blago vseh kategorij (blago dnevne porabe se je pocenilo za 1,9 %, poltrajno blago za 0,9 % in trajno blago za 0,8 %). Storitve pa so se podražile za 1,8 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2020 0,3-odstotna (v maju 2020 je bila 0,1-odstotna); v državah članicah EU je bila 0,8-odstotna (v maju 2020 je bila 0,6-odstotna). Najnižja je bila v Cipru (–2,2-odstotna), najvišja na Poljskem (3,8-odstotna); v Sloveniji je bila –0,8-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 20
VII 19
VII 20
VI 20 
VII 20 
XII 19
I–VII 20
I–VII 19
VII 20–VIII 19
VII 19–VIII 18
VII 20
Ø 15 
Skupaj100,399,9100,1100,3100,9105,48
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,199,9103,8104,1103,4112,21
02 Alkoholne pijače in tobak100,1100,1100,5101,3101,5106,25
03 Oblačila in obutev98,289,787,298,699,991,14
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo101,1100,8100,298,1100,2111,21
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,9100,399,9100,0100,5102,21
06 Zdravstvo101,0100,6100,4100,5100,9104,62
07 Prevoz93,499,794,095,897,192,23
08 Komunikacije101,6100,5100,199,699,9105,17
09 Rekreacija in kultura101,2103,8109,9100,2100,6111,26
10 Izobraževanje103,0100,0100,0103,9104,4111,83
11 Restavracije in hoteli101,4101,2103,0101,7102,2112,34
12 Raznovrstno blago in storitve103,6100,0100,8104,2103,9110,44
  Blago99,299,098,099,3100,0101,58
  Storitve102,1101,5104,3102,1102,6113,58
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 20
VII 19
VII 20
VI 20 
VII 20 
XII 19
I–VII 20
I–VII 19
VII 20–VIII 19
VII 19–VIII 18
VII 201)
Ø 15 
Skupaj-0,3-0,2-0,60,10,8105,05
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,80,13,63,73,2111,66
02 Alkoholne pijače in tobak0,20,20,51,41,5106,24
03 Oblačila in obutev-1,8-10,7-14,4-1,4-0,188,74
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo0,70,8-0,2-2,4-0,1111,64
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,40,30,30,30,6101,03
06 Zdravstvo1,10,30,31,01,6106,23
07 Prevoz-8,3-0,1-7,9-5,0-3,491,75
08 Komunikacije2,10,50,8-0,4-0,5105,60
09 Rekreacija in kultura0,52,76,80,30,7109,73
10 Izobraževanje2,60,00,03,33,8110,64
11 Restavracije in hoteli1,81,02,72,32,8113,21
12 Raznovrstno blago in storitve2,80,01,13,23,1109,37
  Blago-1,6-0,9-2,9-1,1-0,2100,47
  Storitve1,81,03,12,22,6113,15
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.