Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, junij 2020

V juniju 2020 odkupljenega za 2,9 % več mleka kot v juniju 2019

S kmetijskih gospodarstev je bilo v juniju 2020 odkupljenih okrog 48.600 ton mleka. Slovenske mlekarne so proizvedle več mlečnih izdelkov kot v juniju 2019 in manj kot v maju 2020. 

  • 31.7.2020
  • |
  • začasni podatki
Odkup mleka v juniju 2020 večji kot pred letom dni
V juniju 2020 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenih približno 48.600 ton mleka ali za 2,9 % več kot v juniju 2019 in za 5,5 % manj kot v predhodnem mesecu.

V juniju 2020 odkupljeno mleko vsebovalo več maščob in več beljakovin kot v juniju 2019
Mleko, odkupljeno v juniju 2020, je vsebovalo 4,04 % maščob in 3,37 % beljakovin. V primerjavi z mlekom, odkupljenim v predhodnem mesecu, sta se oba deleža zmanjšala, medtem ko sta v primerjavi z lanskim junijem oba deleža višja. Mleko, odkupljeno v prvi polovici leta 2020, je vsebovalo manj maščob in več beljakovin kot mleko, odkupljeno v prvi polovici lanskega leta. 

Z izjemo mleka v prahu v juniju 2020 mlekarne proizvedle manj mlečnih izdelkov kot v predhodnem mesecu
V juniju 2020 so v slovenskih mlekarnah proizvedli okrog 6 % manj smetane in masla ter okrog 7 % manj fermentiranih mlečnih izdelkov. Tudi proizvodnja konzumnega mleka je bila za skoraj 3 % nižja in sira za skoraj 2 %.

V primerjavi z lanskim junijem večinoma večja proizvodnja mlečnih izdelkov
V primerjavi s proizvodnjo mlečnih izdelkov v juniju 2019 se je ta v juniju 2020 večinoma povečala. Mlekarne so proizvedle okrog 10 % več smetane, več kot 2 % več konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov ter 1 % več sira. Zmanjšala se je le proizvodnja mleka v prahu (za 69 %) in masla (za skoraj 3 %).

V prvi polovici leta 2020 so mlekarne proizvedle 4 % oziroma 3.400 ton manj konzumnega mleka kot lani v enakem obdobju. Proizvodnja mleka v prahu je bila manjša za 16 %, proizvodnji smetane in fermentiranih izdelkov pa sta se povečali za 1 do 2 %. Proizvodnja masla in sira je bila v prvi polovici leta skoraj enaka kot lani v tem obdobju.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v prvih petih mesecih leta 2020 odkupile za 2 % več kravjega mleka kot v enakem obdobju lani ter hkrati tudi povečale proizvodnjo večine mlečnih izdelkov. Odkupna cena mleka v EU se je v maju 2020 znižala za 1,8 % in je znašala 0,329 EUR/kg. Po trenutnih ocenah je tudi v juniju predvideno nadaljnje znižanje te cene.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
VI 19V 20VI 20I–VI 19I–VI 20VI 20
V 20 
VI 20
VI 19
I–VI 20
I–VI 19
toneindeks
Skupaj47.18851.37448.564287.589294.73594,5102,9102,5
  slovenske mlekarne34.29638.78835.486205.821220.93091,5103,5107,3
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
VI 19V 20VI 20I–VI 19I–VI 20VI 20
V 20 
VI 20
VI 19
I–VI 20
I–VI 19
%indeks
Maščoba4,004,084,044,174,1599,0101,099,6
Beljakovine3,303,393,373,383,4299,4102,1101,2
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
VI 19V 20VI 20I–VI 19I–VI 20VI 20
V 20 
VI 20
VI 19
I–VI 20
I–VI 19
toneindeks
Konzumno mleko12.31512.93212.57084.61581.21597,2102,196,0
Smetana8931.0469825.8425.92693,8109,9101,4
Fermentirani mlečni izdelki3.7794.1353.86122.61822.96993,4102,2101,6
Mleko v prahuz-zzz151,330,884,0
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)1471511421.1591.15794,597,299,8
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.3211.3591.3347.9868.00998,1101,0100,3
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni do 14. 2. 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.