Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, julij 2020

V juliju 2020 več kot 2 milijona turističnih prenočitev

Nastanitveni obrati so v juliju 2020 zabeležili skokovito rast turističnih prenočitev glede na prejšnje mesece letošnjega leta. Prenočitev domačih turistov je bilo skoraj 1,4 milijona, tujih pa nekaj več kot 670.000.

  • 25.8.2020
  • |
  • začasni podatki
Prvič v letu 2020 več kot milijon turističnih prenočitev

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v juliju 2020 zabeleženih več kot 403.000 prihodov domačih turistov (176 % več kot v juliju 2019) in nekaj več kot 249.000 prihodov tujih turistov (67 % manj kot v juliju 2019). 
Domači turisti so ustvarili 68 % vseh turističnih prenočitev ali skoraj 1,4 milijona prenočitev (155 % več kot v juliju 2019), tuji turisti pa nekaj nad 670.000 (66 % manj kot v juliju 2019).


Tretjino prenočitev tujih turistov so ustvarili nemški turisti

Od tujih turistov so v juliju 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije (33 % ali skoraj 223.000 prenočitev); sledili so turisti iz Nizozemske in Avstrije (oboji 9 %), Češke (8 %) in Madžarske (7 %).


Domači turisti tudi v juliju ustvarili največ prenočitev v obmorskih občinah

Domači turisti so v juliju 2020 v obmorskih občinah ustvarili skoraj 444.000 prenočitev (32 % vseh prenočitev domačih turistov). Največ turističnih prenočitev je bilo v juliju 2020 sicer zabeleženih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (nekaj več kot 729.000 ali 35 % vseh turističnih prenočitev), sledile so obmorske občine (29 %) in zdraviliške občine (20 %).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (skoraj 232.000 prenočitev ali 163 % več kot v juliju 2019), Izola (60 % več kot v juliju 2019), Kranjska Gora (223 % več), Bohinj (245 % več) in Brežice (102 % več).

Tuji turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (več kot 98.000 prenočitev), Bled, Bovec, Ljubljana in Bohinj.

Turisti iz Nemčije so tudi v juliju 2020 največkrat prenočili v občini Bovec (več kot 36.000 prenočitev).


30 % vseh prenočitev turistov je bilo ustvarjenih v hotelih

V hotelih je bilo v juliju 2020 zabeleženih 620.000 prenočitev (30 % vseh turističnih prenočitev), sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (27 % vseh prenočitev) ter kampi (22 % vseh prenočitev).


Do konca julija 2020 za 48 % manj prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta

Od začetka januarja do konca julija 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 1,6 milijona prihodov turistov (54 % manj kot v istem obdobju 2019) in skoraj 4,6 milijona njihovih prenočitev (48 % manj kot v istem obdobju 2019).
Domači turisti so od začetka januarja do konca julija ustvarili 5 % manj prihodov in 2 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani, tuji turisti pa 71 % manj prihodov in 68 % manj prenočitev.

 
Več podatkov v podatkovni bazi SiStat

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 

V podatkovno bazo SiStat smo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Hkrati z objavo začasnih mesečnih podatkov za julij 2020 smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne mesečne podatke za junij 2020.


Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, julij 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VII 2020I–VII 2020VII 2020
VII 2019
I–VII 2020
I–VII 2019
VII 2020I–VII 2020VII 2020
VII 2019
I–VII 2020
I–VII 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj653.0081.573.30272,545,52.069.1944.584.92181,551,9
Domači403.669829.898276,394,61.398.8712.606.971254,5101,9
Tuji249.339743.40433,128,8670.3231.977.95033,731,5
  od tega
  iz Nemčije79.073125.51475,242,8222.886341.92078,444,0
  iz Nizozemske19.42324.64331,423,361.66275.98131,024,4
  iz Avstrije22.84885.95961,239,361.609215.31960,438,3
  iz Češke21.37635.23538,732,656.50397.46935,733,1
  iz Madžarske16.81240.41649,536,949.429116.69449,440,7
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, julij 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VII 2020I–VII 2020VII 2020
VII 2019
I–VII 2020
I–VII 2019
VII 2020I–VII 2020VII 2020
VII 2019
I–VII 2020
I–VII 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj653.0081.573.30272,545,52.069.1944.584.92181,551,9
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine110.395343.021117,660,1416.3221.164.786108,359,7
  Gorske občine253.576502.98874,548,2729.3111.450.17078,255,1
  Obmorske občine144.372282.387101,252,1591.931979.006103,458,1
  Ljubljana35.437161.37323,826,565.175330.11221,727,3
  Mestne občine28.702104.12045,835,958.652248.73048,541,7
  Druge občine80.526179.41372,144,6207.803412.11790,554,2
Nastanitveni obrati
  Hoteli205.352686.00765,739,9620.1071.879.69574,745,3
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše159.975332.99176,750,7564.0951.080.74987,659,0
  Kampi  138.405213.82580,156,0459.405659.85784,660,7
  Apartmajska naselja  18.95855.026126,467,577.819199.313109,869,7
  Turistične kmetije z nastanitvijo23.24639.254111,765,766.697105.303126,176,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za julij 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. septembra 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.