Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, maj 2020

Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu

Zaradi sprostitve nekaterih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa je bil prihodek od prodaje storitev v maju 2020 od aprilskega višji za 10,4 %. Na letni ravni je bil že tretji mesec zapored nižji, tokrat za 22,6 %.

  • 27.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 višji kot v aprilu 2020

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2020 na mesečni ravni po 18,8-odstotnem znižanju v aprilu 2020 ponovno višji, in sicer za 10,4 %. To je predvsem posledica odprave ukrepov povezanih z epidemijo koronavirusa, zaradi katerih smo v aprilu 2020 zabeležili največji upad prihodka doslej. Dvig prihodka od prodaje storitev v primerjavi z aprilom 2020 je bil najizrazitejši v dejavnosti gostinstvo, ki je bila v aprilu 2020 zaradi epidemije najbolj ohromljena, in sicer je bil kar 157,4-odstoten. Višji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 11,4 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 8,0 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 5,5 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,5 %. Nižji je bil le v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 7,2 %.

Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 na letni ravni ponovno nižji

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2020 nižji že tretji mesec zapored; tokrat je bil nižji za 22,6 %. Epidemija je tudi na letni ravni  – tako kot na mesečni – najbolj zaznamovala dejavnost gostinstvo. Prihodek od prodaje storitev je bil namreč v gostinstvu v maju 2020 za 63,9 % nižji kot v maju 2019 (v dejavnosti strežbe jedi in pijač je bil nižji za 49,6 %, v nastanitvenih storitvah pa kar za 87,3 %). Občutno nižji je bil tudi prihodek v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 36,3 %), kar pa je bilo predvsem posledica izrazito nižjega prihodka v potovalnih agencijah; prihodek v teh dejavnostih je bil namreč kar za 94,5 % nižji kot v maju 2019. Prihodek je bil nižji tudi v vseh preostalih skupinah storitvenih dejavnosti: v poslovanju z nepremičninami je bil nižji za 25,3 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 20,8 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 11,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 7,3 %.

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019
I-V 2020
I-V 2019
V 2020
Ø 2015
Skupaj1)110,477,486,8100,6
H Promet in skladiščenje105,579,286,8104,3
49 Kopenski promet; cevovodni transport109,780,188,4109,3
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti99,984,488,7117,5
53 Poštna in kurirska dejavnost102,094,097,7110,0
I Gostinstvo257,4 M36,1 M58,7 M48,9 M
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve133,912,751,415,0
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač303,8 M50,4 M63,6 M72,9 M
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti101,592,798,6111,6
58 Založništvo106,782,485,1113,3
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi91,838,873,862,6
60 Radijska in televizijska dejavnost103,190,894,9108,5
61 Telekomunikacijske dejavnosti104,0101,598,3100,4
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti96,993,6104,9131,8
63 Druge informacijske dejavnosti106,394,0102,6167,9
L Poslovanje z nepremičninami92,874,789,396,8
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)111,488,996,1108,8
69 Pravne in računovodske dejavnosti102,785,593,296,3
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje98,586,895,8137,2
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje110,992,897,5101,9
73 Oglaševanje in raziskovanje trga113,382,897,2109,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti141,176,784,3119,1
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti108,063,778,986,5
77 Dajanje v najem in zakup146,980,587,2164,9
78 Zaposlovalne dejavnosti100,170,979,990,1
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti111,5 M5,5 M36,0 M6,8 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,197,3106,7113,2
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice112,287,690,9112,6
81.2 Čiščenje110,984,089,1107,6
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti120,464,477,2122,8
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81); podatki za te dejavnosti so na voljo od leta 2015 naprej, na voljo so samo originalni podatki, ki jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.