Energetika, Slovenija, junij 2020

Neto proizvodnja električne energije v juniju 2020 za 4 % manjša kot v juniju 2019

Proizvodnja električne energije se je v juniju 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala za 4 %. Oskrba z naftnimi derivati, ki je sledila porabi, se je v istem obdobju pri bencinu zmanjšala za 14 %.

  • 27.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v juniju 2020 za 4 % manjša kakor v juniju 2019

Neto proizvodnja električne energije je junija 2020 znašala 1.373 GWh in se je glede na maj 2020 povečala za 11 %, glede na junij 2019 pa zmanjšala za 4 %.

V primerjavi z junijem 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah junija 2020 za 11 % manjša, v termoelektrarnah za 5 % večja, v jedrski elektrarni je bila proizvodnja skoraj na enaki ravni kot junija 2019.

Poraba električne energije se je v juniju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 1 % in je znašala 1.021 GWh, medtem ko je v juniju lani ta znašala 1.163 GWh, kar je za 12 % več kot letos.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi večja poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako junija 2020 za 5 % večja kot junija 2019.

Junija 2020 smo uvozili 434 GWh, izvozili pa 765 GWh električne energije. V enakem obdobju lanskega leta sta bila uvoz za 42 % in izvoz za 21 % večja kot junija 2020.

Porast oskrbe z energenti v juniju 2020 glede na prejšnji mesec in padec glede na junij 2019

V juniju 2020 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkemu kurilnemu olju, zemeljskemu plinu, ter pri dizelskem gorivu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 49 %, 16 %, in 6 %.
Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 64 %, črnim premogom in antracitom za 58 %, motornimi bencinom za 45 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 24 % in koksom za 6 %.

V primerjavi z junijem 2019 pa se je oskrba s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje zmanjšala za 81 %, koksom za 32 %, utekočinjenim naftnim plinom za 21 %, drugimi naftnimi proizvodi za 21 %, motornimi bencinom za 14 %, dizelskim gorivom za 11 % in zemeljskim plinom za 8 %.

 

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2020
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2020
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
VI
2019
V
2020
VI
2020
VI2020
VI2019
VI2020
V2020
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.4241.2331.37396111
… od tega hidroelektrarne56546650489108
… od tega termoelektrarne327220342105155
… od tega jedrska elektrarna49451449610096
Uvoz7505674345877
Izvoz97175276579102
Razpoložljiva električna energija1.1631.0121.02188101
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
VI
2019
V
2020
VI
2020
VI2020
VI2019
VI2020
V2020
indeks
Črni premog in antracit (t)1.0028411.327132158
Koks (t)2.3211.4921.57568106
Rjavi premog in lignit (t)240.906153.056251.494104164
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.3914.9655.07279102
Motorni bencin, neosvinčen (t)38.89122.93733.36786145
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)3.22450262219124
Dizelsko gorivo (t)123.093117.236109.9738994
Kurilno olje, ekstra lahko (t)7.36632.93216.83822951
Drugi naftni proizvodi (t)12.96210.57710.2697997
Zemeljski plin (1.000 Sm3)49.03453.35745.0339284
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.