Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, junij 2020

Prihodek v trgovini na drobno v juniju 2020 višji kot v maju 2020

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v juniju 2020 glede na prihodek v maju 2020 za 3,0 % višji, glede na prihodek v juniju 2019 pa za 5,0 % nižji. V prvi polovici leta 2020 je bil za 9,6 % nižji od prihodka v prvi polovici leta 2019.

  • 27.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Realni prihodek v trgovini na drobno v juniju 2020 na mesečni ravni za 3,0 % višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil tudi v juniju 2020 tako kot v maju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu; v maju 2020 je bilo zvišanje na mesečni ravni 16,1-odstotno, v juniju 2020 pa 3,0-odstotno. Tudi v vseh posameznih vrstah trgovine na drobno je bil realni prihodek od prodaje višji, razen od prodaje živil. V trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi je bil višji za 8,4 %, v trgovini na drobno brez motornih goriv pa za 1,2 %. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z neživili se je po 44,5-odstotnem majskem povečanju v juniju zvišal za 1,7 %. Realni prihodek od prodaje živil pa je bil tudi v juniju tako kot že v dveh prejšnjih mesecih nižji; tokrat je bilo znižanje 4,1-odstotno.  


Realni prihodek v trgovini na drobno v juniju 2020 na letni ravni za 5,0 % nižji

V primerjavi z junijem 2019 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji za 5,0 %. Padec prihodka na letni ravni je bil posledica občutno nižjega realnega prihodka v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi; ta je bil za 17,9 % nižji. Realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil višji za 0,7 %, pri čemer je bil prihodek od prodaje neživil višji za 7,7 %, prihodek od prodaje živil pa nižji za 8,4 %. 


Realni prihodek v trgovini na drobno v prvi polovici 2020 za 9,6 % nižji

V prvih šestih mesecih leta 2020 je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 9,6 % nižji kot v istem obdobju leta 2019. Nižji je bil v vseh mesecih prve polovice leta 2020; zaradi epidemije koronavirusa je bil padec najizrazitejši v aprilu (za 22,7 %), drugi najizrazitejši pa v marcu (za 14,6 %). Upad prihodka od prodaje je bil občutnejši v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (20,9-odstoten) kot v trgovini na drobno brez motornih goriv (2,7-odstoten). Upad prihodka v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil v večji meri posledica upada prihodka v trgovini na drobno z neživili (za 4,5 %) kot v trgovini na drobno z živili (za 0,8 %).


Realni prihodek od prodaje motornih vozil v juniju 2020 višji kot v maju 2020
 
Realni prihodek od prodaje motornih vozil se je v juniju 2020 v primerjavi z majem 2020 povečal za 18,1 %, glede na junij 2019 pa je bil približno na enaki ravni. V prvi polovici leta 2020 je bil zaradi občutno nižjega prihodka v marcu, aprilu in maju v primerjavi z istim obdobjem 2019 za 21,1 % nižji.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
VI 2020
V 2020
VI 2020
VI 2019
I-VI 2020
I-VI 2019
VI 2020
Ø 2015
Trgovina na drobno103,095,090,4114,8
  Trgovina na drobno brez motornih goriv101,2100,797,3112,7
     živila, pijače, tobak95,991,699,291,9
     neživila (brez motornih goriv)101,7107,795,5133,5
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi108,482,179,1115,8
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
VI 2020
V 2020
VI 2020
VI 2019
I-VI 2020
I-VI 2019
VI 2020
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil118,1100,678,9156,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
 
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.