Indeksi uvoznih cen, Slovenija, junij 2020

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 na mesečni ravni višje za 0,4 % in na letni ravni nižje za 4,1%

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 na mesečni ravni prvič letos v povprečju zvišale, na letni ravni pa ostajajo nizke, a je bil medletni padec manjši od majskega.

  • 30.7.2020
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 na mesečni ravni po štirih mesecih znižanja spet zvišale, in sicer v povprečju za 0,4 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 0,5 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,2 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juniju 2020 glede na maj 2020 najizraziteje podražili energenti (za 11,3 %), pocenili pa so se surovine (za 0,7 %) in proizvodi za široko porabo (za 0,4 %); cene proizvodov za investicije se niso spremenile.

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 najbolj zvišale v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 34,1 %) ter v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 9,2 %), najbolj znižale pa so cene uvoženih proizvodov v skupini premog in lignit (za 3,5 %).

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 nižje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 v primerjavi z junijem 2019 v povprečju znižale za 4,1 %, a manj kot v prejšnjem mesecu, ko smo beležili medletni padec za 5,2 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile nižje za 4,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 3,9 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najopazneje pocenili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 47,7 %), podražili pa proizvodi v skupini oblačila (za 3,7 %).

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VI 2020
V 2020 
VI 2020
XII 2019
VI 2020
VI 2019
I–VI 2020
I–VI 2019
VI 2020
 Ø 2015 
Skupaj100,496,495,996,599,51
Evrsko območje100,596,795,796,6101,82
Zunaj evrsko območje100,296,096,196,496,63
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,396,894,596,099,12
Energenti111,375,576,278,288,28
Proizvodi za investicije100,099,9100,6100,3101,90
Proizvodi za široko porabo99,698,898,899,398,85
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine97,869,771,872,673,09
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti100,197,096,597,3100,16
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro134,172,171,866,773,26
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.