Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mnenje potrošnikov, Slovenija, julij 2020

Kazalnik zaupanja potrošnikov tretjič zapored višji kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v juliju 2020 za 3 odstotne točke višji kot v prejšnjem mesecu in hkrati za 26 odstotnih točk nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 23.7.2020
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov boljše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika mnenja potrošnikov je bila v juliju 2020 za 3 odstotne točke višja kot v juniju 2020. To je bilo tretje zaporedno mesečno zvišanje po rekordno nizki vrednosti v aprilu 2020.

K zvišanju mnenja potrošnikov na mesečni ravni so pripomogle vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja se je izboljšalo za 4 odstotne točke, pričakovanje potrošnikov glede varčevanja prav tako za 4, pričakovanje glede števila brezposelnih za 3 in pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 2 odstotni točki.  

Mnenje potrošnikov na letni ravni slabše


Glede na julij 2019 pa je bil kazalnik mnenja potrošnikov v juliju 2020 za 26 odstotnih točk nižji. Od povprečja preteklega leta je bil nižji za 23 odstotnih točk. 

Na znižanje vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na letni ravni sta vplivali predvsem nižji pričakovanji glede števila brezposelnih in glede gospodarskih razmer v državi; prvo je bilo nižje za 52, drugo za 41 odstotnih točk. Znižalo se je še pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu, in sicer za 12 odstotnih točk. Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja pa se je za 2 odstotni točki izboljšalo. 

Potrošniki bolj optimistični glede večjih naložb

Vsi trije kazalniki, ki jih spremljamo četrtletno, so se glede na april 2020 izboljšali: pričakovanja potrošnikov glede  obnove stanovanja za 14 odstotnih točk, pričakovanja glede nakupa avtomobila za 9 odstotnih točk, pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanja pa za 2 odstotni točki.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–julij 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–julij 2020
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, julij 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, julij 2020
Vir: SURSMETODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 19. julijem 2020 odgovorilo 1.116 oseb. 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.