Imena in priimki, rojstni dnevi, Slovenija, 1. januar 2020

Med 100 najpogostejšimi moškimi in 100 ženskimi imeni v zadnjih 10 letih skupaj 15 novih

Med 100 najpogostejšimi  moškimi imeni se je v zadnjem desetletju pojavilo 8 novih imen, med ženskimi pa 7. Med temi 15 novimi imeni sta v tem času doživeli največji vzpon imeni Julija in Lovro. Na vrhu ni sprememb: še vedno kraljujeta Marija in Franc.

  • 11.8.2020
  • |
  • brez statusa

Na lestvici 100 najpogostejših moških in 100 najpogostejših ženskih imen se je v zadnjih desetih letih (2010–2020) zamenjalo  skupaj 15 imen (med ženskimi 7, med moškimi 8). Toliko imen se je tja  uvrstilo na novo in prav toliko jih je od tam izginilo. Te spremembe so ponazorjene v spodnjem prikazu: imena na levi so rangirana po pogostnosti v letu 2010, imena na desni pa po pogostnosti v letu 2020. Med imeni, ki so se v teh 10 letih na lestvico stotih najpogostejših uvrstila na novo, je med ženskimi imeni prehitelo preostala za največ mest ime Julija (za 58 mest), med moškimi pa Lovro (za 51 mest). Med imeni, ki so s te lestvice zdrsnila, pa sta se med ženskimi imeni spustili za največ mest imeni Pavla in Rozalija (za 37), med moškimi pa ime Ludvik (za 32 mest).

Več o imenih prebivalcev na začetku leta 2020 lahko preberete v majski objavi o imenih. Do tabel imen lahko dostopate v naši interaktivni bazi imen in podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.