Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2020

V slovenskih klavnicah pridobili v maju 2020 približno toliko mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v maju 2020 zaklali približno 3.280.000 kljunov perutnine, približno 20.000 prašičev in približno 10.000 glav goved.

  • 24.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Prašičev in goved več kot v aprilu 2020
Prašičev in goved so v maju 2020 zaklali v slovenskih klavnicah več kot v aprilu 2020, in sicer prašičev za približno 6 % več (ali približno 1.000 živali več), goved pa za točno 23 % (ali približno 2.000 goved več). Konj, ovc in perutnine pa so zaklali manj kot v prejšnjem mesecu, in sicer konj za približno 33 % (ali približno 40 živali manj), ovc za približno 28 % (ali približno 300 živali manj) in perutnine za približno 9 % (ali približno 312.000 kljunov perutnine manj).

Spremembe v masah trupov v maju 2020 zaklanih živali so glede na april 2020 bolj ali manj sledile spremembam v številih posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih konj je bila za približno 43 % manjša kot v prejšnjem mesecu (to je približno 12.000 kg konjskega mesa manj), ovc za okoli 27 % (to je približno 4.000 kg ovčjega mesa manj) in perutnine za okoli 10 % (to je približno 632.000 kg perutninskega mesa manj). Masa trupov zaklanih prašičev je bila večja za okoli 5 % (to je približno 97.000 kg prašičjega mesa več), masa goved pa za okoli 22 % (to je približno 575.000 kg govejega mesa več).


Prašičev in ovc manj kot v maju 2019
Goved, konj in ovc je bilo v maju 2020 zaklanih več kot v maju 2019, in sicer goved za točno 13 %, konj za približno 9 % in perutnine za približno 4 %. Prašičev in ovc je bilo zaklanih manj kot v maju 2019, in sicer prašičev za okoli 6 %, ovc pa za okoli 14 %.

Spremembe v masah trupov v maju 2020 zaklanih živali so v primerjavi z majem 2019 bolj ali manj sledile spremembam v številih zaklanih živali: masa trupov zaklanih goved je bila večja za približno 12 %, perutnine za okoli 7 % in konj za okoli 2 %, masi trupov zaklanih prašičev in ovc pa sta bili manjši za približno 6 % oz. 11 %.


V maju 2020 je bilo v slovenskih klavnicah zaklanih tudi 8 uvoženih goved, katerih skupna masa trupov je bila približno 2 toni; uvožena so bila iz Hrvaške. Zakola uvoženih prašičev in perutnine v maju 2020 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2020
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji7416222,55
Govedo10.3113.178308,19
Prašiči19.7421.88095,23
Ovce7831113,99
Koze10718,07
Kunci19901,30
Perutnina3.280.2656.0081,83
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
V 2020 
IV 2020
V 2020
V 2019
številomasaštevilomasa
Konji67,357,1108,8102,1
Govedo123,0122,1113,0111,9
Prašiči105,5105,493,794,4
Ovce71,672,885,989,4
Perutnina91,390,5104,1107,3
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni do konca februarja 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.