Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2. četrtletje 2020

Razmere na trgu dela v 2. četrtletju 2020 slabše, stopnja anketne brezposelnosti 5,2-odstotna

Stopnja brezposelnosti je bila v 2. četrtletju 2020 višja kot v istem obdobju lani, delovno aktivnih mladih in zaposlenih za določen čas ter zaposlenih z delovnim časom, krajšim od polnega, pa je bilo manj.

  • 28. 8. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Brezposelnost
Brezposelnih je bilo v 2. četrtletju 2020 v Sloveniji 53.000, to je 9.000 več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Med brezposelnimi so glede na starostno strukturo prevladovale osebe, stare 30–49 let. Število mladih brezposelnih (15–29 let) je v opazovanem četrtletju preseglo število starejših brezposelnih (50+).


Stopnja brezposelnosti je bila 5,2-odstotna (ali za odstotno točko višja kot v 2. četrtletju 2019). Med moškimi je bila 4,5-, med ženskami pa 5,9-odstotna.
Najvišja je bila med mladimi v starostni skupini 15–24 let: 16-odstotna (glede na isto obdobje lani je bila višja za 9,5-odstotne točke). Najnižja je bila med osebami v starostni skupini 50–64: 3,9-odstotna (glede na isto obdobje lani je bila nižja za 0,6 odstotne točke).

Manj delovno aktivnih

Delovno aktivnih prebivalcev je bilo v 2. četrtletju 2020 v Sloveniji 968.000 (to je za 2,3 % manj kot v istem obdobju prejšnjega leta); od tega je bilo zaposlenih 86 %, samozaposlenih 12 % in  pomagajočih družinskih članov 2 %. 

Delež samozaposlenih se je od 2. četrtletja 2019 zmanjšal za 8,8 %, delež zaposlenih pa za 1,2 %. Med zaposlenimi se je najbolj znižalo število zaposlenih prek študentskega servisa, in sicer za 51,2 %. 

Število zaposlenih za določen čas se je od 2. četrtletja 2019 zmanjšalo za 30 %, števila zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas pa se je nekoliko povečalo (za 3,2 %). 
Delež zaposlenih s polnim delovnim časom se ni bistveno spremenil, medtem ko se je delež zaposlenih z delovnim časom, krajšim od polnega, zmanjšal za skoraj 15 %.

Negotove (prekarne) oblike dela

Prekarnih delavcev je bilo  v 2. četrtletju 2020 v Sloveniji 39.000) in so predstavljali 4,1 % vseh delovno aktivnih. 
Delež prekarnih delavcev se je od 2. četrtletja 2019 zmanjšal za 1,5 %. Med prekarne oblike dela štejemo študentsko delo, agencijsko delo, neprostovoljno zaposlitev s krajšim delovnim časom ter samozaposlene, ki ne zaposlujejo in delajo pretežno za eno stranko.

Na čakanju
Povprečno 193.000 oseb v 2. četrtletju 2020 zaradi zahtevnih razmer na trgu v tem obdobju ni opravljalo svojega dela. To je bil 20 % vseh delovno aktivnih. Te osebe dela niso opravljale  v tednu pred anketiranjem, kljub temu pa so bile zaposlene, samozaposlene ali so redno opravljale kakršno koli delo za plačilo. V 2. četrtletju 2019 je delež takih oseb, ki niso opravljale svojega dela, znašal 10 %.   

Med osebami, ki v 2. četrtletju 2020 niso opravljale svojega dela, so s 45 % prevladovali  delovno aktivni, ki so bili na čakanju; sledile so osebe na bolniškem dopustu (teh je bilo 15 %) in osebe, ki niso  opravljale dela zaradi tehnoloških oziroma ekonomskih razlogov (11 %). Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
IV–VI 2019IV–VI 2020
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0811.0391.0422.0961.0511.045
Aktivni1.0345594761.021553468
   Delovno aktivni991537453968528440
   …Zaposleni845441404835445390
   …Samozaposleni12687391157638
   …Pomagajoči družinski člani2010M10187M12
   Brezposelni432122532528
Neaktivni733319414760336424
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je imel SURS  težave pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. Kljub temu je SURS zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, so  pa objavljeni podatki lahko zaradi prej navedenih razlogov nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno. 
 
Ukrepi, ki so veljali v Republiki Sloveniji v času zbiranja podatkov (tj. v 2. četrtletju 2020), so nekoliko vplivali na potek zbiranja podatkov  za raziskovanje Aktivno in neaktivno prebivalstvo. Stopnja odgovora je bila tako v 2. četrtletju 2020 49,0-odstotna % in za 28,7 odstotne točke nižja od povprečne stopnje odgovora v letu 2019 (77,7-odstotna %). 

Podrobnejše informacije o metodoloških spremembah med epidemijo covida-19 boste našli v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.