Demografski dogodki, Slovenija, 2019

Povprečni dan v 2019: 53 rojenih, 56 umrlih, 86 priseljenih, 41 odseljenih, 18 porok in 7 razvez

V letu 2019 je bil naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven; znašala sta –1.260 oz. 16.213 prebivalcev. Skupni prirast je znašal 14.953, kar je 6,6 % več kot v 2018.

  • 23. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatkiŠtevilo rojenih najvišje poleti, število umrlih najvišje pozimi
  

V letu 2019 je tretje leto zapored več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven.

Od skupaj 19.328 v letu 2019 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju, 5.204. V letu 2019 je umrlo 20.588 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (5.980), najmanj pa v tretjem četrtletju (4.732). 

Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v tretjem četrtletju: rodilo se je namreč 472 prebivalcev več, kot jih je umrlo (0,9 na 1.000 prebivalcev); v prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen (–1.415 oz. –2,8 na 1.000 prebivalcev).

Največ porok v pomladnih in poletnih mesecih 

V letu 2019 je bilo sklenjenih 6.672 zakonskih zvez ali za 8,0 % manj kot v letu 2018. Mesec z največ porokami je bil junij. V juniju 2019 je sklenilo zakonsko zvezo 1.126 parov. 

Razvez zakonskih zvez je bilo v tem letu 2.476 ali za 5,5 % več kot v letu 2018. Največ razvez je bilo v drugem četrtletju (735).

Selitveni prirast pozitiven v vseh četrtletjih

Selitveni prirast je bil pozitiven v vseh četrtletjih. V drugem četrtletju je bil najvišji: priselilo se je 4.912 več prebivalcev, kot se jih je odselilo.

Največ notranjih selitev, tj. sprememb naselja prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2019 v tretjem četrtletju, 29 %. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2019 za 5 % manj kot v letu 2018.

Demografski dogodki, Slovenija, 2019
SkupajI–IIIIV–VIVII–IXX–XII
Živorojeni19.3284.5654.8565.2044.703
Umrli20.5885.9804.7594.7325.117
Naravni prirast-1.260-1.41597472-414
Priseljeni iz tujine31.3197.7817.8528.2577.429
Odseljeni v tujino15.1062.9732.9403.9795.214
Selitveni prirast16.2134.8084.9124.2782.215
Skupni prirast14.9533.3935.0094.7501.801
Sklenjene zakonske zveze6.6727092.4342.580949
Razvezane zakonske zveze2.476602735508631
Notranje selitve98.79321.12120.61028.62528.437
Vir: SURS
Demografski kazalniki, Slovenija, 2019
SkupajI–IIIIV–VIVII–IXX–XII
Na 1.000 prebivalcev
Živorojeni9,38,99,39,98,9
Umrli9,911,69,19,09,7
Naravni prirast1)-0,6-2,80,20,9-0,8
Priseljeni iz tujine15,015,215,115,714,1
Odseljeni v tujino7,25,85,77,59,9
Selitveni prirast1)7,89,49,48,14,2
Skupni prirast1)7,26,69,69,03,4
Sklenjene zakonske zveze3,21,44,74,91,8
Razvezane zakonske zveze1,21,21,41,01,2
1) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.