Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2020

Povprečna bruto plača za maj 2020 za 2,3 % nižja od plače za april 2020

Povprečna bruto plača za maj 2020 je znašala 1.892,31 EUR in je bila nominalno za 2,3 %, realno pa za 3,2 % nižja od bruto plače za april 2020. V primerjavi s povprečno bruto plačo za maj 2019 pa je bila višja: nominalno za 9,5 %, realno pa za 10,8 %.

  • 15. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za maj 2020 nižja od plače za april 2020, toda višja od plače za maj 2019
Povprečna bruto plača za maj 2020 je znašala 1.892,31 EUR; od bruto plače za april 2020 je bila nižja, nominalno za 2,3 %, realno pa za 3,2 %. Povprečna neto plača za maj 2020 pa je znašala 1.244,44 EUR in je bila nominalno za 1,7 %, realno pa za 2,6 % nižja od neto plače za april 2020.

Glede na bruto plačo za maj 2019 je bila povprečna bruto plača za maj 2020 nominalno višja za 9,5 %, realno pa višja za 10,8 %. Tolikšno zvišanje povprečne bruto plače na medletni ravni je bilo v precejšnji meri posledica ukrepov, sprejetih zaradi epidemije COVID-19 (ti so bili v maju 2020 podobni kot v aprilu 2020).

Povprečna plača za maj 2020 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem, nižja od plače za april 2020
Povprečna bruto plača za maj 2020 je bila v primerjavi s plačo za april 2020 nižja v obeh sektorjih, v zasebnem sektorju za 2,5 %, v javnem sektorju pa za 2,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,9 %).

Povprečna bruto plača za maj 2020 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna bruto plača za maj 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.589,33 EUR).

Glede na bruto plačo za april 2020 se je povprečna bruto plača za maj 2020 najbolj zvišala v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 7,0 %), najbolj pa se je znižala v dejavnosti gostinstvo (za 8,0 %). Če bi se povprečna bruto plača za maj 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi se povprečna bruto plača (glede na bruto plačo za april 2020) v obeh omenjenih dejavnostih zvišala: v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti za 4,8 %, v dejavnosti gostinstvo pa za 1,0 %.

Primerljivi podatki za preostala področja dejavnosti po SKD so na voljo v prilogi Povprečne mesečne bruto plače, izračunane glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, pri pravnih osebah po dejavnostih in sektorjih, Slovenija, maj 2020, začasni podatki.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2020Ø I-V 2020Ø III-V 2020V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019
Ø I-V 2020
Ø I-V 2019
EURindeks
Bruto1.892,311.834,621.857,5397,7109,5106,0
Javni sektor2.300,822.180,642.253,7797,8112,8107,6
  od tega sektor država2.371,092.220,022.300,1998,1116,0109,3
Zasebni sektor1.688,091.671,341.666,3297,5106,5104,8
Neto1.244,441.196,841.215,4598,3111,7107,2
Javni sektor1.474,871.402,641.446,9298,0113,3108,2
  od tega sektor država1.508,991.423,621.469,3598,2115,4109,5
Zasebni sektor1.129,251.099,731.103,7598,4109,9106,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za maj 2020 bodo objavljeni 27. julija 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.