Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, maj 2020

Število delovno aktivnih oseb je bilo v maju 2020 za 0,2 % nižje kot v aprilu 2020

V maju 2020 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 883.900 delovno aktivnih ali približno 1.600 manj kot v aprilu 2020. Število zaposlenih oseb je bilo nižje za 0,2 %, število samozaposlenih oseb pa višje za 0,1 %. Mesečna rast števila delovno aktivnih oseb je bila najopaznejša v dejavnosti gostinstvo.

  • 16.7.2020
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je v maju 2020 znižalo

Konec maja 2020 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 883.900 delovno aktivnih oseb (ali za 0,2 % manj kot konec aprila 2020), od tega je bilo zaposlenih nekaj več kot 789.800, samozaposlenih pa nekaj več kot 94.100.
Število zaposlenih oseb se je od konca aprila 2020 oz. v zadnjem mesecu za približno 1.700 ali 0,2 % znižalo, število samozaposlenih pa se je za 0,1 % zvišalo.  Od konca maja 2019 (oz. v zadnjih dvanajstih mesecih) se  je število zaposlenih oseb znižalo za 1,7 %, število samozaposlenih oseb pa zvišalo za 1,7 %. 

Delovno aktivnih moških  je bilo konec maja 2020  približno 486.400 ali za 0,2 % manj kot konec aprila 2020,  delovno aktivnih žensk pa je bilo približno 397.600 ali za 0,1 % manj kot pred enim mesecem. Število zaposlenih moških se je maja 2020 na mesečni ravni znižalo za 0,3 %, število zaposlenih žensk pa se je znižalo za 0,2 %. Samozaposlenih moških je bilo konec maja 2020 nekaj več kot 61.900, samozaposlenih žensk pa  približno 32.200. Število prvih se je od konca aprila 2020 povečalo za 0,1 %, število drugih pa za 0,2 %. Na letni ravni (od konca maja 2019) se je število samozaposlenih moških povečalo le za malenkost, število samozaposlenih žensk pa za 5,0 % (najizraziteje v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo).

Mesečna rast števila delovno aktivnih oseb najopaznejša v gostinstvu

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v maju 2020 glede na april 2020 zmanjšalo v dvanajstih, povečalo pa v osmih dejavnostih. Zmanjšalo se je najbolj v predelovalnih dejavnostih, in sicer za približno 1.200 (na nekaj več kot 202.600). Povečalo se je najbolj v dejavnosti gostinstvo, in sicer za približno 500 (za 1,4 %, na nekaj več kot 34.100), pri čemer se je v gostinskih nastanitvenih dejavnostih zmanjšalo (za 1,3 %, na približno 10.100), v dejavnosti strežbe jedi in pijač pa povečalo (za 2,6 %, na nekaj več kot 24.000). Skupno število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo je bilo v maju 2020 še vedno nižje kot v marcu 2020, in sicer za 4,6 %.

Glede na regijo delovnega mesta se je število delovno aktivnih oseb v maju 2020, glede na april 2020, v dejavnosti gostinstvo najbolj povečalo v podravski in  gorenjski (v prvi za nekaj več kot 200 ali za 5,7 %, na približno 4,400, v drugi za približno 100 oz. za 2,9 %, na približno 3.500), najbolj zmanjšalo pa v osrednjeslovenski statistični regiji (za približno 20 oz. za 0,2  %, na približno 9.400).

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
V 2020 V 2020 
IV 2020
V 2020
V 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo883.93399,898,6
Zaposlene osebe789.80499,898,3
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah740.65699,798,7
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah49.148100,992,3
Samozaposlene osebe94.129100,1101,7
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki66.440100,2100,7
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.479100,098,3
   Samozaposlene osebe - kmetje21.210100,0106,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.