Cestni potniški prevoz, Slovenija, 2019

Z avtobusi prepeljanih v 2019 manj potnikov kot v 2018

Z avtobusi je bilo v 2019 prepeljanih manj potnikov kot v 2018: v mestnem javnem linijskem prevozu za 2 %, v medkrajevnem za 0,6 % in v mednarodnem za 4 %.

  • 14.7.2020
  • |
  • končni podatki
V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih manj potnikov
V mestnem javnem linijskem prevozu je bilo v letu 2019 prepeljanih 58,6 milijona potnikov ali za 2 % manj kot v letu 2018. Mestni javni linijski prevoz je v 2019 potekal na 151 mestnih linijah s skupno dolžino 1.859 km v eni smeri.

Manj potnikov tudi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu
Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so v letu 2019 prepeljali 28,2 milijona potnikov ali za 0,6 % manj kot v letu 2018.
Največ potnikov se je prepeljalo na razdaljah do 20 km. Opravljenih je bilo 513,5 milijona potniških kilometrov.
Medkrajevni javni linijski prevoz je v 2019 potekal na 1.819 linijah. Pri tem so avtobusi prevozili skupno skoraj 49 milijonov km in za to porabili približno 15 milijonov litrov dizelskega goriva.

Manj potnikov v mednarodnem javnem linijskem prevozu
Avtobusi v mednarodnem javnem linijskem prevozu so v 2019  prepeljali približno 197.000 potnikov ali za 4 % manj kot v 2018.
Največ potnikov se je prepeljalo na razdaljah od 21 do 50 km. Opravljenih je bilo približno 18,4 milijona potniških kilometrov.
Avtobusi so v letu 2019 vozili na 32 mednarodnih linijah (nekatere od teh so bile sezonske) in prevozili nekaj več kot 12.784.000 kilometrov. Pri tem so porabili okoli 736.000 litrov dizelskega goriva. 
Potniki v medkrajevnem in mednarodnem cestnem javnem linijskem prevozu po razdaljah, Slovenija, 2019
Potniki v medkrajevnem in mednarodnem cestnem javnem linijskem prevozu po razdaljah, Slovenija, 2019
Viri: SURS, MZI
Cestni javni linijski prevoz potnikov po vrstah prevoza, Slovenija, 2019
Mestni prevozMedkrajevni prevozMednarodni prevoz
Potniki (1.000)58.61028.154197
Potniški kilometri (1.000)513.52918.380
Linije 1511.81932
Dolžina linij v eno smer (km)1.85967.6806.124
Vožnje na linijah v eno smer (1.000)8601.48416
Porabljeno gorivo – dizelsko gorivo (1.000 l)5.65214.772736
Porabljeno gorivo – stisnjen zemeljski plin (t)2.729
… ni podatka
- ni pojava
Viri: SURS, MZI
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.