Transport, Slovenija, maj 2020

V maju 2020 sta pristaniški in letališki promet zabeležila največji upad potnikov

Posledice ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 so bile v potniškem prevozu in prometu v maju 2020 še vedno zelo opazne. Tovorni promet je bil manj prizadet od potniškega.

  • 15.7.2020
  • |
  • končni podatki

V medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem avtobusnem prevozu v maju 2020 prepeljanih za 95 % manj potnikov in opravljenih potniških kilometrov kot v maju 2019

Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije covida-19 z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 16. marca 2020 ustavljen. Znova je bil vzpostavljen, vendar v prilagojeni obliki, 11. maja 2020.

Vstop potnikov, uporabnikov letnih ali mesečnih vozovnic, na avtobuse, se zaradi omenjenih zaščitnih ukrepov v mesecu maju 2020 ni beležil. Zato so v tu prikazanih podatkih o cestnem javnem linijskem prevozu upoštevani le potniki, ki so kupili vozovnice v predprodaji ali prek spleta, prav tako v podatkih o opravljenih potniških kilometrih.

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so v maju prepeljali približno 137.000 potnikov in pri tem  opravili 2,5 milijona potniških kilometrov. Število prepeljanih potnikov in tudi število opravljenih potniških kilometrov sta bili za 95 % nižji kot v maju 2019.

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v maju 2020 prepeljali okoli 617.000 potnikov, kar je za 88 % manj kot v maju 2019.


Število potnikov v letališkem prometu v letošnjem maju predstavljalo samo 0,1 % števila potnikov v maju 2019

V maju  2020 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 111 potnikov, v maju 2019 jih je bilo skoraj 170.000.

Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil manjši; pretovorjenega je bilo za 10 % manj blaga kot v maju 2019.


V pristaniškem prometu pretovorjenega v maju 2020 za 1 % manj blaga kot v maju 2019

V slovenskih pristaniščih so v maju 2020 našteli vsega skupaj 6 potnikov, leto prej v tem mesecu skoraj 15.000.

V pristanišču Koper je bilo v maju 2020 pretovorjenega približno 2,0 milijona ton blaga, kar je za 1 % manj blaga, kot ga je bilo pretovorjenega v istem mesecu prejšnjega leta.


Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov v maju 2020 skoraj za tretjino nižje kot v maju 2019

V Sloveniji je bilo v maju 2020 prvič registriranih približno 11.000 cestnih motornih vozil ali za 21 % manj kot v maju 2019. Med temi vozili je bilo približno 7.700 osebnih avtomobilov, od tega približno 5.000 novih ali za 32 % manj kot v maju 2019.


Po železnici prepeljanih v 1. četrtletju 2020 za 15 % manj potnikov in za 9 % manj blaga kot v istem obdobju 2019

Vlaki so po slovenskih tirih v 1. četrtletju 2020 prepeljali približno 2,9 milijona potnikov ali za 15 % manj kot v 1. četrtletju 2019. Pri tem so opravili 137 milijonov potniških kilometrov ali za 14 % manj kot v 1. četrtletju 2019. 

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 1. četrtletju 2020 prepeljanih približno 5,3 milijona ton blaga in opravljenih približno 1,2 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 9 % manjša, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 11 % nižje kot v 1. četrtletju 2019.


Po cestah prepeljanega v 1. četrtletju 2020 za 8 % več blaga kot v istem obdobju 2019

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od januarja do marca 2020 prepeljala 21,3 milijona ton blaga in pri tem opravila skoraj 5,7 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 8 % večja kot v 1. četrtletju 2019, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 2 % višje.

 

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Železniški potniški prevoz, Slovenija
Železniški potniški prevoz, Slovenija
Vir: SURS
Izbrani podatki transporta, Slovenija
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019 
I–V 2020
I–V 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)136,56.737,65,150,9
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)2,5118,45,047,0
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)617,213.239,111,749,4
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)5234.928,122,350,8
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)262,22.242,925,752,3
Prvič registrirana cestna motorna vozila10.97942.62579,366,6
Prvič registrirani osebni avtomobili7.66132.22873,166,4
Prvič registrirani novi osebni avtomobili5.06521.33268,262,8
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)6650,00,3
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.955,48.283,999,384,9
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)2)0,1191,60,128,6
Promet blaga na letališčih (1.000 t)2)0,94,389,588,6
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
I–III 2020I–III 2020
I–III 2019 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)6.601,183,2
Železniški prevoz2.875,285,2
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)116,076,5
Železniški prevoz136,685,8
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
I–III 2020I–III 2020
I–III 2019 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz21.282,0107,9
Železniški prevoz5.271,391,4
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz5.653,4101,7
Železniški prevoz1.248,788,7
1) Podatki so začasni.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija 2021, z letno objavo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.