Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, maj 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v maju 2020 ostale na isti ravni kot v maju 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so v maju 2020 ostale v povprečju na isti ravni kot v maju 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v maju 2020 za 6,3 % nižja kot v maju 2019 in za 0,3 % višja kot v aprilu 2020.

  • 14.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena mleka nižja kot v maju 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so v maju 2020 ostale v povprečju na isti ravni kot v maju 2019, pri čemer so bile cene rastlinskih pridelkov v povprečju višje za 13,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 6,4 % nižje kot v maju 2019

Od cen rastlinskih pridelkov so bile cene sadja (povprečno za 70,6 %; v glavnem zaradi višje povprečne cene jabolk) in cene zelenjadnic (povprečno za 0,1 %) višje kot v maju 2019, cene krompirja (povprečno za 16,9 %) in cene vina (povprečno  za 2,2 %) pa so bile v povprečju nižje.

Cene živali za zakol so bile v povprečju za 5,3 % nižje kot v maju 2019. Cene goved so bile nižje povprečno za 6,5 %, cene perutnine za 5,4 % in cene prašičev za 1,5 %.

Cene živalskih proizvodov so bile povprečno za 7,3 % nižje kot v maju 2019. Povprečna cena mleka je bila nižja za 7,2 %, povprečna cena jajc pa je bila za 10,7 % višja.

Vrednost odkupa v skupini živinoreja nižja kot v maju 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v maju 2020 za 6,3 % nižja kot v maju 2019 in za 0,3 % višja kot v aprilu 2020.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila v povprečju za 13,1 % višja kot v maju 2019, pri čemer je bila višja le vrednost odkupljenih zelenjadnic, in sicer  za 23,2 %; vrednost odkupljenega krompirja in vrednost odkupljenih žit pa sta bili nižji za 5,8 % oz. za 15,4 %.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v povprečju za 2,4 % nižja kot v maju 2019. Vrednost odkupljenega vina je bila za 11,0 % nižja. Vrednost odkupljenega sadja pa je bila za 6,2 % višja (ker so bile cene v povprečju precej višje, kajti količina odkupljenega sadja je bila manjša kot pred enim letom).

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 8,9 % nižja od vrednosti odkupa v maju 2019. Vrednost odkupljene perutnine je bila  za 13,4 % nižja kot v maju 2019, vrednost odkupljenih jajc za 13,9 %, vrednost odkupljene živine za 7,2 % in vrednost odkupljenega mleka za 6,1 %. Vrednost odkupa je bila nižja predvsem zato, ker je bila količina odkupljenih pridelkov manjša (večja je bila le količina odkupljenega mleka), v povprečju nižje pa so bile tudi cene teh pridelkov.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
V 2020
Ø 2015
V 2020
V 2019
KMETIJSTVO SKUPAJ111,56100,0
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic100,9193,6
RASTLINSKI PRIDELKI145,27113,8
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic126,0593,4
Žita 89,2596,0
Industrijske rastline112,76130,8
Zelenjadnice, sadike in cvetje134,5099,0
  zelenjadnice135,16100,1
  sadike in cvetje130,4292,8
Krompir (vključno seme)234,4783,1
Sadjarstvo181,14170,6
Vino100,8497,8
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI98,8693,6
Živali za zakol95,7794,7
Živalski proizvodi101,8792,7
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
V 2020V 2020
IV 2020 
V 2020
V 2019
1000 EURindeks
Skupaj41.336100,393,7
Poljedelstvo3.136152,3113,1
  žita456119,984,6
  industrijske in krmne rastline286,28,1
  krompir142125,594,2
  zelenjadnice1)2.536162,3123,2
Sadjarstvo in vinogradništvo3.36390,397,6
  sadje1.476127,1106,2
  sadike2)10510,0194,5
  grozdje---
  alkoholne pijače1.782117,689,0
Živinoreja33.98398,391,1
  živina9.848105,692,8
  perutnina7.10991,986,6
  jajca3)1.68471,886,1
  mleko15.186100,893,9
  drugi živalski proizvodi4)157148,044,6
Drugi rastlinski pridelki5) 85399,1137,6
- ni pojava
1) Vključen tudi fižol v zrnju.
2) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
3) Jedilna in valilna jajca.
4) Mlečni izdelki, kože in volna ter med in izdelki iz medu.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.