Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, Slovenija, april 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, april 2020

Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do aprila 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 9.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Podatkovna baza SiStat je tukaj. Podatki o izvozu in uvozu blaga so prikazani po posameznih mesecih in kot letni kumulativni podatki. Na voljo so pregledi po državah, po ekonomskih skupinah držav, po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji, po Klasifikaciji širokih ekonomskih kategorij in po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Kumulativni podatki so na voljo tudi v podrobnih tabelah po Kombinirani nomenklaturi in državah.

METODOLOŠKO OPOZORILO
Za referenčno leto 2020 še nismo prejeli vseh podatkov iz administrativnih virov, ki so potrebni za spremljanje blagovne menjave Slovenije z državami članicami EU. Manjkajoči podatki so statistično ocenjeni in prikazani pod nerazvrščeno (tako po državah kot po ekonomskih klasifikacijah). Vrednost ocenjenih podatkov znaša okoli 4 % vrednosti celotne blagovne menjave z državami članicami EU.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.