Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2020

Cene inputov v kmetijstvu v maju 2020 malenkostno nižje

V maju 2020 so se cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,1 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 0,2 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale v povprečju za 0,1 %.

  • 14.7.2020
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu zopet nižje na mesečni in letni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so se tudi v maju 2020 znižale na mesečni in letni ravni. Na mesečni ravni so se znižale v povprečju za 0,1 %, na letni pa za 2,8 %.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu nižje za 0,2 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2020 glede na april 2020 znižale v povprečju za 0,2 %, glede na maj 2019 pa so bile v povprečju nižje za 4,9 %.

Nižje cene v dveh skupinah
Med proizvodi in storitvami za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2020 glede na april 2020 znižale cene v naslednjih skupinah: gnojila (v povprečju nižje za 2,0 %) ter energija in maziva (v povprečju nižje za 1,2 %).

V skupini gnojila so se v maju 2020 glede na predhodni mesec znižale le cene dušikovih gnojil in NPK-gnojil (v povprečju prve za 2,6 % in slednje za 1,7 %).

V skupini energija in maziva pa so se znižale le cene goriv (v povprečju cene goriv za gretje za 6,6 % in cene motornih goriv za 0,6 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 0,1 %
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v maju 2020 v povprečju za 0,1 % višje kot v aprilu 2020 in za 1,6 % višje kot pred letom dni.

Nespremenjene cene opreme in višje cene zgradb
Cene opreme so v maju 2020 glede na april 2020 ostale nespremenjene, cene zgradb pa so se zvišale v povprečju za 0,3 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
V 2020
Ø 2015 
V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,4199,895,1
Semena in sadike100,70100,099,1
Energija; maziva86,1698,878,6
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal83,8498,093,9
Sredstva za varstvo rastlin112,28102,1104,2
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila104,21100,099,7
Vzdrževanje opreme103,74100,4100,6
Vzdrževanje zgradb108,14100,6102,5
Drugi proizvodi in storitve113,83100,1103,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,39100,1101,6
Oprema112,65100,0101,8
Zgradbe111,69100,3101,3
Skupaj (input 1 + input 2)103,4199,997,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.