Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, maj 2020

Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2020 za 9,0 % višja kot v aprilu 2020

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila v maju 2020 na mesečni ravni občutno višja, na letni ravni pa tretji mesec zapored nižja.

  • 10. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2020 na mesečni ravni višja, na letni ravni tretji mesec zapored nižja 

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je v maju 2020 po dveh zaporednih rekordnih mesečnih padcih (11,1-odstotnem v marcu 2020 in 16,0-odstotnem v aprilu 2020) na mesečni ravni okrevala. Od skupne vrednosti industrijske proizvodnje v aprilu 2020 je bila višja za 9,0 %. K skupni rasti je prispevala le proizvodnja v predelovalnih dejavnostih, katere vrednost je bila za 10,2 % višja kot v aprilu 2020. Vrednosti proizvodnje v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu sta bili namreč nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu (za 0,1 % oz. za 1,1 %).

Na letni ravni je vrednost industrijske proizvodnje še naprej padala. V maju 2020 je bila za 16,9 % nižja kot v maju 2019 (v marcu 2020 je bil padec na letni ravni 8,9-odstoten, v aprilu 2020 pa 24,2-odstoten).

V namenskih skupinah izdelkov je bila vrednost industrijske proizvodnje na letni ravni višja le v proizvodnji izdelkov za široko porabo, in sicer za 1,5 %; v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo je bila nižja za 22,4 %, v proizvodnji izdelkov za investicije pa za 23,5 %. 

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni višji, vrednost zalog pa nižja

Prihodek od prodaje v industriji je bil v maju 2020 na mesečni ravni – po 14,8-odstotnem padcu v marcu 2020 in 21,9-odstotnem padcu v aprilu 2020 – za 15,2 % višji. Na domačem trgu je bil višji za 17,0 %, na tujem trgu pa za 16,2 %.

Na letni ravni oz. glede na maj 2019 pa je bil prihodek od prodaje v industriji v maju 2020 tretjič zapored nižji; tokrat je bil nižji za 20,5 % (v marcu 2020 je bil nižji za 11,6 %, v aprilu 2020 pa za 31,7 %). Na domačem trgu je bil nižji za 10,5 %, na tujem trgu pa za 23,3 %.
 
V namenskih skupinah izdelkov je prihodek podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov za investicije, v maju 2020 dosegel na mesečni ravni najvišjo rast (36,1-odstotno), na letni ravni pa že tretji mesec zapored največji padec (tokrat je bil 28,3-odstoten).

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v maju 2020 za 0,6 % nižja kot v aprilu 2020, pri čemer je bila vrednost zalog v rudarstvu za 12,2 % višja, v predelovalnih dejavnostih pa za 0,7 % nižja. Glede na vrednost zalog v maju 2019 je bila za 3,2 % višja.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
V 20
IV 20 
V 20
V 19
I-V 20
I-V 19
V 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)109,083,189,9104,5
B Rudarstvo98,992,685,993,7
C Predelovalne dejavnosti110,282,890,3106,4
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro99,986,386,087,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,877,686,090,9
  AE Energenti101,386,685,588,3
  AI Surovine102,975,686,391,0
B Proizvodi za investicije117,576,583,7123,0
C Proizvodi za široko porabo116,8101,5102,0118,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo143,497,595,3113,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo106,7102,4103,4117,0
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,8112,0111,5145,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi122,476,684,597,8
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,474,486,1100,2
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi114,086,690,497,4
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
V 20
IV 20 
V 20
V 19
I-V 20
I-V 19
V 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)115,279,587,3101,0
B Rudarstvo100,581,588,392,3
C Predelovalne dejavnosti115,479,587,3101,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo107,875,885,093,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine107,775,885,494,0
B Proizvodi za investicije136,171,779,6109,1
C Proizvodi za široko porabo127,996,898,9119,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo156,798,592,6105,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo108,396,4100,7110,9
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
V 20
IV 20 
V 20
V 19
I-V 20
I-V 19
V 20
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,4103,2103,0136,2
B Rudarstvo112,2109,2109,0161,0
C Predelovalne dejavnosti99,3103,1102,9136,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,0100,599,8127,8
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,0100,199,8127,6
B Proizvodi za investicije101,4100,799,8150,6
C Proizvodi za široko porabo99,9108,7109,2139,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,6118,8118,9126,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,8107,3108,2141,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.