Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, maj 2020

Majski padec izvoza in uvoza manjši od aprilskega

Vrednost blagovne menjave je v maju 2020 v primerjavi z majem 2019 padla, vendar je bil medletni padec manjši od aprilskega. Tudi v prvih petih mesecih 2020 sta bila izvoz in uvoz nižja kot v istem obdobju 2019, izvoz za 6,0 %, uvoz pa za 11,5 %.

  • 10.7.2020
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v maju 2020 nižja kot v maju 2019

Slovenski izvoz je v maju 2020 znašal 2.377,8 milijona EUR, kar je za 19,8 % manj kot v maju 2019, uvoz pa 2.205,8 milijona EUR, kar je za 22,4 % manj kot v maju 2019. V prvih treh mesecih letošnjega leta smo še beležili medletno rast izvoza, nato je epidemija v aprilu močno zavrla mednarodno trgovino. Na uvozni strani je bil manjši padec vrednosti že v marcu, k izrazitemu medletnemu padcu v aprilu je prispevala tudi lanska izredno visoka vrednost uvoza v aprilu. V maju se je vpliv epidemije na blagovno menjavo s tujino že nekoliko zmanjšal.  
 
Pokritost uvoza z izvozom je bila v maju 2020 107,8-odstotna; v blagovni menjavi s tujino je bil ustvarjen presežek v vrednosti 172,1 milijona EUR. To je bil drugi najvišji mesečni presežek v prvih petih mesecih leta 2020 in najvišji od štirih majskih presežkov, ustvarjenih od leta 2010.
 
Blagovna menjava v maju 2020 z državami članicami EU nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v maju 2019


V države članice EU je Slovenija v maju 2020 izvozila za 1.529,9 milijona EUR blaga, kar je za 29,0 % manj kot v maju 2019. Iz teh držav je uvozila za 1.511,8 milijona EUR blaga, kar je za 30,7 % manj kot v maju 2019. Vrednost trgovanja s temi državami se je neprekinjeno povečevala od oktobra 2016 in vse do druge polovice lanskega leta, ko se je začel izražati vpliv ekonomskega ohlajanja. Epidemija je na trgovanje z državami EU negativno vplivala že v marcu 2020, najbolj v aprilu, znatno pa tudi v maju.   

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v maju 2020 izvozila za 848,0 milijona EUR blaga ali 4,5 % več kot v maju 2019 in iz njih uvozila za 693,9 milijona EUR blaga ali 5,0 % več kot v maju 2019. Od konca leta 2018 beležimo visoko rast vrednosti trgovanja s temi državami, ki se je v maju 2020 nadaljevala, a jo je epidemija močno upočasnila.

V prvih petih mesecih leta je bila blagovna menjava s tujino letos nižja kot v 2019

V obdobju od januarja do maja 2020 je bila vrednost slovenskega izvoza 13.209,5 milijona EUR, vrednost uvoza pa 12.482,6 milijona EUR. Obe vrednosti sta bili nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta, izvoza za 6,0 %, uvoza pa za 11,5 %.

Slovenija je v blagovni menjavi s tujino v vseh prvih petih mesecih leta 2020 ustvarila presežek, ki je v teh mesecih skupaj dosegel vrednost 726,9 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila v tem obdobju 105,8-odstotna.Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.377.84313.209.47680,294,0
  EU-271.529.8558.670.03671,083,1
  države nečlanice EU847.9874.539.441104,5125,4
Uvoz2.205.76212.482.57377,688,5
  EU-271.511.8458.487.22769,381,9
  države nečlanice EU693.9183.995.346105,0106,4
Trgovinska bilanca172.081726.903-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %107,8105,8-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2020. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.