Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Odkup lesa, Slovenija, maj 2020

Vrednost odkupa okroglega lesa v maju 2020 za približno 9 % nižja kot v maju 2019

V maju 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,1 milijona EUR, kar je okoli 20 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 9 % manj od vrednosti odkupa v maju 2019.

  • 13.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v maju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov višja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu
 
Skupna vrednost v maju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila 3,1 milijona EUR, to je za približno 20 % več od skupne vrednosti lesa, odkupljenega v predhodnem mesecu. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila za skoraj 17 % višja kot v prejšnjem mesecu, lesa za celulozo in plošče za približno 22 %, lesa za kurjavo za skoraj 45 % in drugega okroglega industrijskega lesa za približno 47 %. 

Vrednost v maju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom  

Skupna vrednost v maju 2020 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za nekaj več kot 9 % nižja od vrednosti odkupa lesa v maju 2019. Nižje kot pred enim letom so bile vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir (za približno 9 %), vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče (prav tako za približno 9 %) in vrednost odkupa lesa za kurjavo (za približno 29 %). Vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa je bila za skoraj 68 % višja kot pred enim letom.  
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
V 2020V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019
EURindeks
Skupaj3.059.356120,290,6
  hlodi za žago in furnir2.233.735116,790,8
  les za celulozo in plošče496.930122,390,9
  drug okrogel industrijski les115.564147,3167,5
  les za kurjavo213.127144,670,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.