Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Novo v podatkovni bazi SiStat: Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, 2019 – podrobni podatki

V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o dohodku, revščini in socialni izključenosti za leto 2019.

  • 8.7.2020
  • |
  • končni podatki
Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, ki so bili objavljeni v prvi objavi 11. junija 2020, so zdaj v razširjenem obsegu na voljo v podatkovni bazi SiStat. Objavljenih je več kazalnikov, že objavljeni podatki so dopolnjeni s podrobnejšimi prerezi (npr. glede na starost in spol, dokončano izobrazbo ter najpogostejši status aktivnosti osebe, glede na tip gospodinjstva in stanovanjsko razmerje gospodinjstva, glede na dohodek pred socialnimi transferji in glede na dohodek po socialnih transferjih, po dohodkovnih razredih, po kohezijskih in statističnih regijah).
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vir za izračun stopnje tveganja revščine in drugih kazalnikov za leto 2019 so bili podatki iz raziskovanja Življenjski pogoji (SILC) za leto 2019, ki je bilo izvedeno na podlagi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom v letu 2019 (leto izvedbe SILC), ter iz administrativnih in registrskih podatkov za leto 2018 (referenčno leto za dohodek).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.