Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Življenjski pogoji, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Podrobni podatki o življenjskih pogojih za leto 2019

Delež gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki preživela mesec brez težav, se je v 2019 povečal za 1 odstotno točko (v 2018: 17 %; v 2019: 18 %), povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem pa za 0,2 vrednosti ocene (v 2019: 7,3; v 2019: 7,5). Podrobneje v podatkovni bazi SiStat. 

  • 8.7.2020
  • |
  • končni podatki
Podatke o življenjskih pogojih, ki so bili objavljeni 11. junija 2020, objavljamo zdaj v podatkovni bazi SiStat v širšem obsegu in podrobneje razčlenjene, in sicer pod naslednjimi vsebinami:

Stanovanjski pogoji (SILC) 
Stanovanjske razmere, Posedovanje izbranih dobrin  
Podatki so razčlenjeni po dohodku gospodinjstva, tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva, vsi tudi po kohezijskih in statističnih regijah.

Finančne zmožnosti gospodinjstev (SILC)

Zmožnosti gospodinjstev, Zamujanje gospodinjstev pri plačevanju, Finančna bremena gospodinjstev, Stanovanjski stroški  
Podatki so razčlenjeni po dohodku gospodinjstva, tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva, vsi tudi po kohezijskih in statističnih regijah.

Dostopnost izbranih dobrin (SILC)  
Podatki so razčlenjeni po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi, statusu aktivnosti, glede na dohodek gospodinjstva, status tveganja revščine, status materialne prikrajšanosti.

Pomoč dobrodelnih organizacij (SILC)  
Podatki so razčlenjeni po dohodku gospodinjstva, tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva, najpogostejšem statusu aktivnosti, statusu tveganja revščine in izobrazbi, po kohezijskih in statističnih regijah.

Splošno zdravstveno stanje (SILC)  
Podatki so razčlenjeni po trenutnem statusu aktivnosti, starostnih skupinah, spolu in dohodku gospodinjstva.

Splošno zadovoljstvo z življenjem (SILC)  
Podatki so razčlenjeni po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi, statusu aktivnosti, glede na dohodek gospodinjstva, status tveganja revščine, status materialne prikrajšanosti, splošno zdravstveno stanje, po kohezijskih in statističnih regijah.

METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatkovni vir je mednarodno primerljivo raziskovanje Življenjski pogoji (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom (v prvi polovici leta 2019) in iz registrov ter administrativnih virov (ti se večinoma nanašajo na leto 2018). Končni podrobni podatki iz priložnostnega modula »Medgeneracijski prenos prikrajšanosti« bodo objavljeni 22. septembra 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.