Tehnične težave, ki smo jih imeli v petek, 14. 8. 2020, smo uspešno rešili. Vse napovedane objave podatkov smo že objavili v podatkovni bazi SiStat. Hvala za razumevanje.

Temeljna obrestna mera, Slovenija, julij 2020

V juliju 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %

Mesečna temeljna obrestna mera se je v juliju 2020 zvišala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 0,00 %.

  • 30.6.2020
  • |
  • končni podatki

Mesečna in letna temeljna obrestna mera, Slovenija, julij 2020
Mesečna temeljna obrestna mera0,0 %
Letna temeljna obrestna mera0,00 %
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS. Februarja je mesečna temeljna obrestna mera enaka januarski.

Letna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.