Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, april 2020

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini zaradi epidemije upadel tudi v aprilu 2020

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po upadu v marcu 2020 zmanjšal tudi v aprilu 2020. Bil je na najnižji ravni v celotnem obdobju za katerega izračunavamo indeks obsega prodaje (od januarja 2010 dalje). Na mesečni ravni se je zmanjšal za 15,3 %, na letni pa za 28,4 %.

  • 30.6.2020
  • |
  • začasni podatki

Obseg prodaje vnovič znatno manjši kot v prejšnjem mesecu

Obseg prodaje je bil v aprilu 2020 v storitvenih dejavnostih in trgovini zaradi z epidemijo povezanih omejitev opravljanja dejavnosti v primerjavi z marcem 2020 za 15,3 % manjši. Ker je bil to že drugi znaten mesečni upad zapored, je indeks padel na najnižjo raven v celotnem obdobju, za katerega ga izračunavamo (od januarja 2010). Upad je bil izrazitejši v storitvenih dejavnostih (za 17,5 %) kot v trgovini (za 12,6 %).

Obseg prodaje je v aprilu 2020 na mesečni ravni upadel v vseh skupinah storitvenih dejavnostih. Najbolj je bilo prizadeto gostinstvo. V tej skupini storitvenih dejavnosti je upadel za 70,3 %. V drugih je bil upad manj izrazit, a vseeno znaten: v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je bil 17,6-odstoten, v prometu in skladiščenju 16,7-odstoten, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih 15,1-odstoten in v poslovanju z nepremičninami 8,6-odstoten. Še najmanj je epidemija prizadela informacijske in komunikacijske dejavnosti (upad je bil 3,1-odstoten).


Upad na letni ravni izrazitejši kot na mesečni ravni

V primerjavi z aprilom 2019 je bil obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v aprilu 2020 manjši za 28,4 %. To je bilo najizrazitejše zmanjšanje na letni ravni v celotnem obdobju, za katerega se izračunava indeks. Tudi na tej ravni je bilo zmanjšanje izrazitejše v storitvenih dejavnostih (za 31,3 %) kot v trgovini (za 23,4 %).

Tudi na letni ravni je obseg prodaje upadel v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, le da je bil upad še izrazitejši kot na mesečni ravni. V gostinstvu je bil za 86,2 % manjši kot v aprilu 2019, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 38,0 %, v transportu in skladiščenju za 28,4 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 25,9 % in v poslovanju z nepremičninami za 21,2 %. Tudi na tej ravni je bila razlika med obsegom prodaje v aprilu 2019 in obsegom prodaje v aprilu 2020 najmanjša v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,1 %).

V prvi tretjini leta 2020 je bil obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini za 11,1 % manjši kot v prvi tretjini leta 2019. Tudi na tej ravni je bilo zmanjšanje izrazitejše v storitvenih dejavnostih (za 12,1 %) kot v trgovini (za 9,3 %). Tudi na tej ravni  je epidemija najbolj prizadela gostinstvo (obseg prodaje je bil za 34,7 % manjši kot v istem obdobju prejšnjega leta). Edina skupina dejavnosti, v kateri se je obseg prodaje povečal, so bile informacijske in komunikacijske dejavnosti, a še tam le minimalno (za 0,1 %).
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
IV 2020
III 2020
IV 2020
IV 2019
I-IV 2020
I-IV 2019
IV 2020
Ø 2015
Skupaj G-N1)84,771,688,989,3
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil87,476,690,796,7
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil73,845,674,570,5
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili85,183,595,3105,6
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili92,580,191,694,2
H-N Storitvene dejavnosti1)82,568,787,985,0
H Promet in skladiščenje83,371,688,695,8
49 Kopenski promet; cevovodni transport78,368,888,690,5
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti91,276,288,8119,1
53 Poštna in kurirska dejavnost97,980,792,482,4
I Gostinstvo29,713,865,317,6
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve23,110,764,912,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač34,616,065,821,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti96,992,9100,1102,0
58 Založništvo98,575,384,968,5
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi88,251,987,776,6
60 Radijska in televizijska dejavnost90,769,589,062,1
61 Telekomunikacijske dejavnosti94,790,395,874,5
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti97,4100,3106,3136,0
63 Druge informacijske dejavnosti83,986,3102,1162,8
L Poslovanje z nepremičninami91,478,888,380,3
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)82,474,192,992,8
69 Pravne in računovodske dejavnosti82,272,487,576,1
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje96,286,895,6145,6
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje81,574,797,485,9
73 Oglaševanje in raziskovanje trga65,863,593,781,6
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti66,149,181,569,3
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti84,962,077,677,9
77 Dajanje v najem in zakup77,352,184,899,3
78 Zaposlovalne dejavnosti94,057,865,876,8
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti13,93,849,07,4
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti97,988,898,991,6
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice94,176,487,890,6
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti68,660,786,3105,7
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81). Podatki za te dejavnosti so na voljo samo v originalni obliki; na voljo so namreč za leta od 2015 naprej in jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.