Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, junij 2020

Letna inflacija v juniju 2020 negativna (–0,3 %), mesečna pozitivna (1,3 %)

Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2020 na letni ravni v povprečju za 0,3 % znižale, na mesečni ravni pa za 1,3 % zvišale. V prvi polovici leta 2020 je bila rast cen 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,4-odstotna).

  • 30. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene v juniju na letni ravni v povprečju nižje za 0,3 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2020 v primerjavi z junijem 2019 v povprečju za 0,3 % nižje. Povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,7-odstotna).

Blago se je na letni ravni v povprečju pocenilo za 1,5 %, storitve pa so se v povprečju podražile, in sicer za 1,9 %. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 2,9 %, trajnega blaga za 1,3 % in blaga dnevne porabe za 1,2 %.

K letni deflaciji je največ, 1,2 odstotne točke, prispevala pocenitev naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 24,6 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 22,4 %). Dodatne 0,3 odstotne točke je k deflaciji prispevalo znižanje cen oblačil (za 5 %).

Letno deflacijo je za 0,5 odstotne točke zvišala dražja hrana (cene sadja so se dvignile za 17,2 %, cene mesa za 5,9 %), za 0,3 odstotne točke dražje raznovrstno blago in storitve (za 3,8 %) in za 0,2 odstotne točke dražja oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 6,5 %).

Gibanje cen v prvi polovici leta 2020

Rast cen je bila v prvi polovici leta 2020 0,2-odstotna (v istem obdobju leta 2019 2,4-odstotna).

V prvi polovici leta 2020 so se izraziteje zvišale cene življenjskih potrebščin v skupini rekreacija in kultura (za 5,8 %)  in cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4 %), pa tudi uslug v restavracijah in hotelih (za 1,8 %).

Izraziteje znižale pa so se cene v skupinah prevoz (5,8 %) ter oblačila in obutev (2,7 %).

Na mesečno inflacijo v juniju 2020 so najbolj vplivale cene električne energije

Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2020 v povprečju za 1,3 % višje kot v maju 2020.

V juniju 2020 so se v primerjavi z majem 2020 najbolj spremenile cene električne energije (bile so povprečno za 42,5 % višje), kar je bilo v največji meri posledica prenehanja veljavnosti vladnega odloka o začasnem neplačevanju prispevka zaradi epidemije. Ta sprememba je k mesečni inflaciji prispevala 1 odstotno točko. 0,4 odstotne točke so prispevali še dražji počitniški paketi (za 9,1 %) in po 0,1 odstotne točke dražja tekoča goriva (za 9,2 %), obutev (za 3,6 %) in novi avtomobili (za 2,7 %).

Mesečno inflacijo so v juniju 2020 blažile nižje cene hrane (za 1,6 %) in oblačil (za 1,5 %). Nižje cene hrane so jo znižale za 0,2 odstotne točke, nižje cene oblačil pa za 0,1 odstotne točke. Za preostalo 0,1 odstotne točke so jo znižale preostale junijske pocenitve.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2020 negativna, in sicer je bila –0,8-odstotna (v juniju 2019 je bila pozitivna, in sicer 1,9-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.

Blago se je v letu dni pocenilo za 2,4 %, storitve pa so se podražile za 1,7 %. Cene poltrajnega blaga, blaga dnevne porabe in trajnega blaga so se znižale za 2,7 %, 2,6 % in 1,2 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2020 0,1-odstotna (v aprilu 2020 je bila 0,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 0,6-odstotna (v aprilu 2020 je bila 0,7-odstotna). Najnižja je bila v Estoniji (–1,8-odstotna), najvišja na Poljskem (3,4-odstotna); v Sloveniji je bila –1,4-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VI 20
VI 19
VI 20
V 20 
VI 20 
XII 19
I–VI 20
I–VI 19
VI 20–VII 19
VI 19–VII 18
VI 20
Ø 15 
Skupaj99,7101,3100,2100,3101,0105,60
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,198,5104,0104,2103,3112,34
02 Alkoholne pijače in tobak100,499,7100,4101,5101,6106,10
03 Oblačila in obutev96,2100,097,398,6100,3101,65
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo100,0109,299,397,6100,5110,30
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,0100,699,7100,0100,7101,95
06 Zdravstvo99,799,599,8100,5100,9103,97
07 Prevoz93,3100,794,296,297,692,50
08 Komunikacije100,7100,299,599,299,7104,63
09 Rekreacija in kultura101,1103,4105,8100,0100,7107,15
10 Izobraževanje103,0100,0100,0104,0104,4111,83
11 Restavracije in hoteli100,499,5101,8101,7102,3111,05
12 Raznovrstno blago in storitve103,8100,2100,8104,3103,8110,48
  Blago98,5101,599,099,4100,2102,62
  Storitve101,9100,9102,7102,1102,6111,85
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VI 20
VI 19
VI 20
V 20 
VI 20 
XII 19
I–VI 20
I–VI 19
VI 20–VII 19
VI 19–VII 18
VI 201)
Ø 15 
Skupaj-0,80,9-0,50,21,0105,21
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,6-1,43,53,83,2111,52
02 Alkoholne pijače in tobak0,5-0,30,31,61,7106,08
03 Oblačila in obutev-4,0-0,4-4,1-1,30,299,36
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo-0,59,2-1,0-2,90,3110,73
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,30,50,00,30,8100,73
06 Zdravstvo0,1-0,4-0,11,01,6105,87
07 Prevoz-8,70,4-7,8-4,5-2,891,87
08 Komunikacije1,00,70,3-0,8-0,8105,03
09 Rekreacija in kultura0,62,34,10,20,9106,88
10 Izobraževanje2,60,00,03,43,8110,64
11 Restavracije in hoteli1,1-0,41,72,42,9112,12
12 Raznovrstno blago in storitve3,00,21,13,23,0109,34
  Blago-2,41,1-2,0-1,00,0101,35
  Storitve1,70,42,12,22,7112,03
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke o cenah v juniju 2020 smo, drugače kot v aprilu in maju 2020, zbrali na običajen način, zato so bili indeksi izračunani na enak način in so enake kakovosti kot v mesecih pred epidemijo. V skladu z Eurostatovimi priporočili so bili v juniju s postopkom vstavljanja urejeni (vstavljeni) le podatki, ki so se nanašali na storitve, ki se niso izvajale; to pa so bili potniški zračni prevozi ter nekateri počitniški paketi. Pri teh skupinah smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež podatkov, ki so bili v juniju vstavljeni, predstavlja 2,6 % celotnega indeksa cen življenjskih potrebščin in 1,4 % harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.