Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2019

83 % očetov, ki so v 2019 podali priznanje očetovstva, je to storilo pred rojstvom otroka

V 2019 so bila podana priznanja očetovstva za 10.772 otrok, očetovstvo je bilo ugotovljeno za 47 otrok in posvojenih je bilo 47 otrok (17 iz tujine).

  • 17.7.2020
  • |
  • končni podatki

10.772 priznanj očetovstva 

V letu 2019 je bilo pred pristojnim organom podano priznanje  očetovstva za 10.772 otrok: za 82,6 % teh se je to zgodilo že pred njihovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), za 13,3 % pa takoj v prvem mesecu po rojstvu. 145 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2019, je bilo starih več kot eno leto (najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let).

Število priznanj očetovstva je bilo v letu 2019 za 127 nižje kot v letu 2018.

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili stari povprečno 33,7 leta. Tisti, ki so to storili pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,5 leta).
Najstarejši med vsemi temi očeti so bili stari več kot 60 let.

47 posvojitev, 17 iz tujine

V letu 2019 je bilo v Sloveniji evidentiranih 47 posvojitev otrok. 30 v letu 2019 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 17 pa v sedmih drugih državah.
Od 47 posvojenih otrok so jih 21 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 22 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.

Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20182019
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj10.89910.772
  pred rojstvom otroka8.8768.896
  manj kot 1 mesec1.5711.428
  1–11 mesecev318303
  1–4 leta7381
  5–9 let2936
  10–14 let145
  15–19 let97
  20 ali več let916
Ugotovitve očetovstva
Skupaj4847
Vir: SURS
Posvojitve, Slovenija
20182019
Posvojitve
Skupaj4547
  iz tujine1417
Otroka je posvojil
  par2421
  zakonec/partner otrokovega roditelja2022
  posameznik14
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.