Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, junij 2020

Zaradi višjih trošarin so se cene v prvem polletju 2020 znižale manj, kot bi se sicer (za 0,2 odstotne točke)

V prvi polovici 2020 so se zvišale trošarine za pogonska goriva, spremembe so bile tudi na področju davkov. Zaradi omenjenih sprememb so se cene od januarja do junija 2020 v povprečju znižale za 0,5 %, od junija 2019 pa za 0,8 %; če teh sprememb ne bi bilo, bi se znižale za 0,7 % oz. 1,0 %.

  • 30.6.2020
  • |
  • končni podatki
Cene se v prvi polovici 2020 zaradi sprememb trošarin niso znižale toliko, kot bi se sicer

V prvi letošnji objavi poročamo na kratko o spremembah v trošarinah in davkih, ki so se zgodile v prvi polovici 2020: posebna nižja davčna stopnja za publikacije ter višje trošarine za pogonska goriva.

Junija sta se skupna indeksa, harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) in harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT), na letni ravni razlikovala za 0,2 odstotne točke. Letna rast cen, merjena s HICŽP, je bila −0,8-odstotna, ob nespremenjenih trošarinah pa bi bila −1,0-odstotna.


Primerjava podatkov o HICŽP in HICŽP-CT za prvo polletje 2020

V januarju 2020 je bila uvedena posebna, nižja (5-odstotna) davčna stopnja za knjige, časopise in druge publikacije, vendar pa to ni vplivalo na skupni indeks.

HICŽP je bil v maju 2020 za 0,1-odstotne točke višji od HICŽP-CT, kar je bilo posledica zvišanja trošarin za pogonska goriva v aprilu 2020. Na nižji ravni, v skupini prevoz, je bila razlika med indeksoma večja, in sicer za 0,9 odstotne točke. Če se namreč trošarine ne bi spremenile, bi bile cene v tej skupini za 0,7 % nižje, tako pa so bile za 0,2 % višje.

Trošarine za pogonska goriva so v maju 2020 ponovno spremenile, kar je vplivalo na junijsko inflacijo; ta je bila 0,9-odstotna, ob nespremenjenih trošarinah pa bi bila nekoliko nižja (0,8-odstotna). Razlika med indeksoma je bila vidnejša v skupini prevoz, kjer je bil HICŽP za 0,6 odstotne točke višji od HICŽP-CT; cene v tej skupini so se zvišale za 0,4 %, če se trošarine ne bi spremenile, pa bi bile nižje za 0,2 %.

Skupna rast cen je bila v prvi polovici leta 2020 −0,5-odstotna, kar je za 0,2 odstotne točke več, kot bi bila ob nespremenjenih trošarinah. Na letni ravni sta se indeksa prav tako razlikovala za 0,2 odstotne točke; za toliko je bil namreč HICŽP višji od HICŽP-CT.
Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami v mesečnih stopnjah rasti, Slovenija
 I 20 
XII 19
II 20
I 20 
III 20
II 20 
IV 20 
III 20
V 20 
IV 20
VI 20
V 20 
Skupaj-0,50,4-0,6-1,30,60,8
1 Hrana in brezalkoholne pijače1,70,70,10,41,8-1,4
2 Alkoholne pijače in tobak0,30,20,2-0,20,1-0,3
3 Obleka in obutev-13,23,87,6-2,01,3-0,4
4 Stanovanje0,9-0,4-7,7-2,30,09,2
5 Stanovanjska oprema-0,10,40,5-1,40,20,5
6 Zdravje-0,10,30,10,00,0-0,4
7 Prevoz0,0-1,3-0,6-6,6-0,7-0,2
8 Komunikacije0,2-0,20,0-0,40,00,7
9 Rekreacija in kultura-1,22,4-2,31,12,12,3
10 Izobraževanje0,00,00,00,00,00,0
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,40,30,30,70,5-0,4
12 Raznovrstno blago in storitve0,30,4-0,50,50,20,2
Blago-0,70,2-0,7-2,50,51,0
Storitve-0,20,8-0,40,80,70,4
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.