Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija, 2019

Umiritev rasti industrijske proizvodnje v letu 2019

Industrijska podjetja v Sloveniji so v letu 2019 prodala za 26,6 milijarde EUR industrijskih proizvodov in storitev, kar je za 2,4 % več kot v letu prej. Prihodek od industrijske dejavnosti se je zvišal že šesto leto zapored, pri čemer je bila rast v 2019 najnižja.

  • 30.6.2020
  • |
  • začasni podatki

Rast industrijske proizvodnje se je v letu 2019 upočasnila

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev je v letu 2019 znašala 26,6 milijarde EUR in je bila za 2,4 % višja kot v letu prej. Prodaja se je zvišala že šesto leto zapored, pri čemer pa je bila rast v 2019 najnižja. Sicer se je prodaja industrijskih proizvodov in storitev po zadnjem padcu v letu 2013 medletno zviševala v povprečju za 7,2 %.

Prodaja na tujih trgih je v letu 2019 predstavljala tri četrtine celotnega prihodka (20,1 milijarde EUR) in je bila glede na 2018 višja za 1,9 %. Še enkrat višjo rast je dosegla prodaja na domačem trgu (za 3,8 %), vendar je ta predstavljala le četrtino celotne prodaje industrijskih proizvodov in storitev (6,5 milijarde EUR). Delež prihodka, dosežen s prodajo industrijskih proizvodov in storitev na tujem trgu, se je povečeval do leta 2016, od takrat pa razmerje med prodajo na domačem in tujem trgu ostaja na približno enaki ravni.

V predelovalnih dejavnostih najuspešnejša proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Več kot tretjino prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v letu 2019 so ustvarile tri največje predelovalne dejavnosti; med njimi je bila najuspešnejša proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (14,6 %), sledili sta proizvodnja električnih naprav (11,3 %) ter proizvodnja kovinskih izdelkov (10,1 %).

Prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih se je v primerjavi z letom 2018 najbolj zvišal v proizvodnji drugih nekovinskih mineralnih izdelkov ter pri popravilih in montaži strojev in naprav (v vsaki za 10,6 %). Najbolj znižal se je v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (za 10,5 %).

Domači trg najpomembnejši za proizvajalce pijač in živil, tuji trg za proizvajalce motornih vozil, prikolic in polprikolic

Največji delež prihodka v letu 2019 so v predelovalnih dejavnostih ustvarili s prodajo na domačem trgu proizvajalci pijač, ki so v Sloveniji prodali 73,4 % vrednosti svojih proizvodov; sledili so proizvajalci živil (70,3 %) ter tiskarji in razmnoževalci posnetih nosilcev zapisa (64,6 %). 

Najbolj izvozno usmerjeni so bili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic; ti so na tujem trgu ustvarili 93,4 % svojega prihodka. Sledili so proizvajalci drugih vozil in plovil (ti so zunaj Slovenije prodali 90,8 % vrednosti svojih proizvodov) ter proizvajalci drugih izdelkov (85,4 %).

Največ prihodka sta ustvarili osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija
 
Največ prihodka od prodaje proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih sta v letu 2019 ustvarili osrednjeslovenska statistična regija (19,0 %) ter statistična regija jugovzhodna Slovenija (18,9 %). Sledile so savinjska (13,5 %), podravska (12,8 %) in gorenjska statistična regija (11,8 %). Najmanjši delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev je ustvarila zasavska statistična regija (1,2 %).

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih (mio. EUR), statistične regije, Slovenija, 20191)

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


1) Podatki so začasni.
Vira: SURS, GURS
Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija, 2015–20191) 2)
Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija, 2015–2019<sup>1)</sup> <sup>2)</sup>
1) Podatki za leto 2019 so začasni.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in storitev, Slovenija, 20191) 2)
SkupajDomači trgTuji trg
1.000 EUR
Industrija - dejavnosti po SKD 200826.565.2376.492.91420.072.324
B Rudarstvo156.77670.37486.401
  08 Pridobivanje rudnin in kamnin156.77670.37486.401
C Predelovalne dejavnosti26.408.4626.422.53919.985.922
  10 Proizvodnja živil1.718.5591.208.488510.071
  11 Proizvodnja pijač295.736216.93978.797
  13 Proizvodnja tekstilij310.32955.268255.061
  14 Proizvodnja oblačil322.01850.163271.855
  15 Prz.usnja,usnjenih in sorodnih izd.zzz
  16 Obd.,predel.lesa;izd.iz lesa ipd.rz.poh.727.775320.722407.053
  17 Prz.papirja in izd.iz papirja846.647225.737620.910
  18 Tisk.in razm.posnetih nosilcev zapisa238.836154.24384.592
  20 Prz.kemikalij,kemičnih izd.1.200.234204.917995.317
  21 Prz.farmac.surovin in preparatovzzz
  22 Prz.izd.iz gume in plastičnih mas2.095.039542.5281.552.510
  23 Prz.nekovinskih mineralnih izd.790.862266.542524.320
  24 Proizvodnja kovin2.140.155388.9711.751.185
  25 Prz.kovinskih izd.,rz.strojev in naprav2.672.559944.3051.728.254
  26 Prz.rač.,elektronskih,optičnih izd.511.59882.282429.317
  27 Prz.električnih naprav2.981.598526.8932.454.704
  28 Prz.dr.strojev in naprav1.823.068322.1871.500.881
  29 Prz.mot.voz.,prikolic in polprikolic3.846.926254.3903.592.537
  30 Prz.dr.vozil in plovil195.69217.929177.763
  31 Proizvodnja pohištva362.020187.788174.233
  32 Dr.raznovrstne predelovalne dej.367.40453.575313.829
  33 Popravila in montaža strojev in naprav535.874259.239276.635
z statistično zaupno
1) Podatki so začasni.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Končni podatki o proizvodnji in prodaji industrijskih proizvodov in storitev za leto 2019 bodo objavljeni 25. 9. 2020.

V podatkovni bazi SiStat smo spremenili strukturo tabel objavljenih podatkov. Podatki o proizvodnji ter o količinski in vrednostni prodaji so objavljeni v tabeli Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev po Nomenklaturi industrijskih proizvodov (leto NIP), Slovenija, leto. Podatki o vrednostni prodaji na ravni skupaj ter na 2- in 4-mestni ravni pa so prikazani v tabeli Prodaja industrijskih proizvodov in storitev po dejavnosti proizvoda, Slovenija, letno.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.