Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, maj 2020

60 % vseh turističnih prenočitev v maju 2020 ustvarili domači turisti

Po sprostitvi nekaterih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa  za del dejavnosti v turizmu v maju 2020 so nastanitveni obrati zabeležili nekaj več kot 39.000 turističnih prenočitev; 63 % teh so ustvarili domači turisti.

  • 24.6.2020
  • |
  • začasni podatki

Z 18. majem 2020 nastanitveni obrati zopet zabeležili prihode domačih in tujih turistov

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v maju 2020 zabeleženih nekaj več kot 13.000 prihodov domačih turistov in približno 3.800 prihodov tujih turistov. Domači turisti so ustvarili 25.000 prenočitev, tuji pa nekaj več kot 14.000.

Število prihodov turistov in število njihovih prenočitev sta v maju 2020 dosegli približno 4 % prihodov in prenočitev, zabeleženih v maju 2019.

Z 18. majem 2020 so se namreč nekateri ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa za del dejavnosti v turizmu sprostili in nastanitveni obrati z manj kot 30 sobami so lahko začeli znova sprejemati goste.


Večina tujih turistov iz Hrvaške in Nemčije

Od tujih turistov so v maju 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Hrvaške (15 % ali 2.200 prenočitev) in Nemčije (11 %).


Največ prenočitev turistov v obmorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v maju 2020 zabeleženih v nastanitvenih obratih v obmorskih občinah (nekaj več kot 11.000 ali 29 % vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske občine (22 %).

Domači turisti so največkrat prenočili v obmorskih občinah (9.800 prenočitev), tuji turisti pa v mestnih občinah (5.200 prenočitev).

Turisti največkrat prenočili v zasebnih sobah, apartmajih, hišah in kampih

V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo v maju 2020 zabeleženih 11.700 prenočitev (30 % vseh turističnih prenočitev), v kampih pa skoraj 9.600 prenočitev (24 %).


V prvih petih mesecih 2020 skoraj 60 % manj prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta

Od začetka januarja do konca maja 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 678.000 prihodov turistov (64 % manj kot v istem obdobju 2019) in 1,9 milijona njihovih prenočitev (59 % manj kot v istem obdobju 2019).


Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

V podatkovno bazo SiStat smo na novo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Hkrati z objavo začasnih mesečnih podatkov za maj 2020 smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne mesečne podatke za april 2020.

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, maj 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj17.317677.8253,536,239.4781.908.2763,541,2
Domači13.495272.44411,447,025.004801.9998,250,6
Tuji3.822405.3811,031,314.4741.106.2771,736,3
  od tega
  iz Hrvaške75665.0345,659,82.207171.4458,464,2
  iz Nemčije83519.7091,919,71.56457.8521,522,3
  iz Bosne in Hercegovine28215.2824,850,298546.5206,956,2
  iz Italije15973.0290,535,0884166.6401,438,4
  iz Turčije84.1590,442,482112.55716,051,8
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, maj 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
V 2020I–V 2020V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj17.317677.8253,536,239.4781.908.2763,541,2
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine1.122189.4421,548,03.228614.8201,348,1
  Gorske občine4.679175.0733,537,08.546551.3473,147,2
  Obmorske občine5.68871.7606,925,711.344196.9625,226,4
  Ljubljana965113.0041,032,63.044240.6211,534,9
  Mestne občine1.38362.0833,036,06.825163.8467,844,1
  Druge občine3.48066.4635,431,96.491140.6805,936,6
Nastanitveni obrati
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše5.063118.4716,038,011.737373.8095,744,5
  Kampi  5.10425.07813,824,79.63369.69310,526,7
  Hoteli2.491396.7880,935,84.3981.049.9600,740,1
  Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine1466.7673,033,04.19544.68719,744,9
  Turistične kmetije z nastanitvijo1.0707.33812,528,92.02819.30011,935,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za maj 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 24. julija 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.