Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, april 2020

Padec prihodka v storitvenih dejavnostih v aprilu 2020 največji doslej

Omejitve opravljanja storitvenih dejavnosti, povezane z epidemijo covida-19, so v aprilu 2020 povzročile največji upad prihodka od prodaje storitev doslej. Prihodek je bil še nižji kot v prejšnjem mesecu, in to za 19,5 %; na letni ravni je bil nižji kar za 30,3 %.

  • 24.6.2020
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev ni še nikoli doslej padel za toliko kot v aprilu 2020 

Prihodek od prodaje storitev je bil v aprilu 2020 za 19,5 % nižji kot v prejšnjem mesecu, kar je bil največji mesečni padec prihodka v celotnem opazovanem obdobju (od januarja 2000). Znižal se je v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje v tistih, ki zaradi vladnih ukrepov v aprilu 2020 niso smele opravljati svoje dejavnosti. Omenjeni ukrepi so povsem ohromili gostinsko dejavnost. Prihodek od prodaje je bil v aprilu 2020 v tej dejavnosti kar za 70,5 % nižji kot v prejšnjem mesecu (v nastanitvenih storitvah je bil nižji za 79,5 %, v dejavnosti strežbe jedi in pijač pa za 65,9 %). Prihodek od prodaje je močno upadel tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 24,3 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 22,5 %), kar je predvsem posledica izrazitega padca prihodka v dejavnosti potovalnih agencij (za 83,5 %). Nižji je bil tudi v vseh preostalih skupinah storitvenih dejavnosti: v dejavnosti promet in skladiščenje (za 16,2 %), v poslovanju z nepremičninami (za 9,6 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4,0 %).

Upad prihodka od prodaje storitev v aprilu 2020 največji doslej tudi na letni ravni

Prihodek od prodaje storitev je bil tudi na letni ravni ponovno nižji. V aprilu 2020 je bil glede na april 2019 nižji kar za 30,3 %; to je bil tudi največji upad prihodka od prodaje storitev na letni ravni v celotnem opazovanem obdobju. Tudi na letni ravni je epidemija – tako kot na mesečni - najbolj zaznamovala dejavnost gostinstvo. Prihodek v gostinstvu je bil za 86,5 % nižji kot v aprilu 2019 in najnižji v celotnem opazovanem obdobju. Občutno nižji je bil tudi prihodek v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 40,6 %), kar pa je bilo predvsem posledica izrazito nižjega prihodka v potovalnih agencijah; prihodek v teh dejavnostih je bil namreč kar za 95,5 % nižji kot v aprilu 2019. Prihodek je bil nižji tudi v dejavnosti promet in skladiščenje (za 27,4 %); na to je vplival velik upad v kopenskem potniškem prometu, ki se je v aprilu povsem ustavil. Nižji je bil tudi prihodek v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 25,6 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 18,6 %). Epidemija je najmanj prizadela informacijske in komunikacijske dejavnosti; prihodek v teh je bil nižji za 7,4 %.

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
IV 2020
III 2020
IV 2020
IV 2019
I-IV 2020
I-IV 2019
IV 2020
Ø 2015
Skupaj1)80,569,789,290,3
H Promet in skladiščenje83,872,688,497,2
49 Kopenski promet; cevovodni transport79,471,590,298
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti95,381,589,5116,4
53 Poštna in kurirska dejavnost99,388,598,4106,2
I Gostinstvo29,513,565,518,5
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve20,58,963,610,9
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač34,116,167,323,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti96,092,6100,0109,7
58 Založništvo100,377,586,3104,8
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi83,851,287,473,9
60 Radijska in televizijska dejavnost96,287,496,0106,8
61 Telekomunikacijske dejavnosti97,793,197,395,9
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti97,299,2107,6136,6
63 Druge informacijske dejavnosti86,187,6104,2153,6
L Poslovanje z nepremičninami90,481,493,0102,9
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)75,774,497,894,9
69 Pravne in računovodske dejavnosti75,776,795,193,6
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje84,586,098,0138,3
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje82,276,999,794,9
73 Oglaševanje in raziskovanje trga66,763,398,882,8
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti62,350,786,182,6
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti77,559,483,580,4
77 Dajanje v najem in zakup75,754,390,3112,7
78 Zaposlovalne dejavnosti95,772,682,893,5
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti16,54,549,85,8
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti99,198,0109,2113,9
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice90,279,191,598,9
81.2 Čiščenje87,277,290,295,3
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti64,653,180,4102,2
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81); podatki za te dejavnosti so na voljo od leta 2015 naprej, na voljo so samo originalni podatki, ki jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.