Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, maj 2020

Prihodek v trgovini na drobno v maju 2020 po padanju v zadnjih treh mesecih spet višji kot v prejšnjem mesecu

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v maju 2020 zaradi ponovnega odprtja nekaterih trgovin, ki so bile zaradi epidemije zaprte, višji kot v aprilu 2020, in sicer za 12,8 %. Glede na maj 2019 je bil za 10,6 % nižji.

  • 24.6.2020
  • |
  • začasni podatki

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v maju 2020 na mesečni ravni višji za 12,8 %, na letni ravni nižji za 10,6 % 

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v maju 2020 na mesečni ravni po 12,4-odstotnem znižanju v marcu 2020 in 8,6-odstotnem znižanju v aprilu 2020 spet višji, in sicer za 12,8 %. Na rast sta vplivala tako višji realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 16,8 %) kot tudi v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 6,1 %). Realni prihodek od prodaje živil je bil v maju 2020 drugič zaporedoma nižji kot v prejšnjem mesecu (tokrat za 0,5 %). Prihodek od prodaje v trgovini na drobno z neživili pa bil v maju 2020 (po 7,8-odstotnem padcu v aprilu) višji kar za 32,7 %. 

Na letni ravni, tj. v primerjavi z majem 2019, je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v maju 2020 nižji za 10,6 %. Nižji je bil predvsem zaradi precej nižjega realnega prihodka v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi; ta je bil namreč nižji za 29,3 %. Tudi realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil nižji, vendar je bilo znižanje manj izrazito: 0,7-odstotno (pri čemer je bil prihodek od prodaje živil nižji za 2,1 %, prihodek od prodaje neživil pa višji za 0,7 %). 

V prvih petih mesecih leta 2020 je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 10,9 % nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Najizraziteje se je znižal v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, za 21,5 %; v trgovini na drobno z neživili je bil nižji za 8,1 %. V trgovini na drobno z živili pa je bil za 1,0 % višji.  

Realni prihodek od prodaje motornih vozil v maju 2020 občutno višji kot v aprilu
 

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh se je v maju 2020 na mesečni ravni po treh zaporednih mesecih padanja spet zvišal, in to kar za 86,9 %. V primerjavi z majem 2019 je bil nižji (za 25,9 %), pa tudi v prvih petih mesecih leta 2020 je bil nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta (za 26,7 %).

Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019
I-V 2020
I-V 2019
V 2020
Ø 2015
Trgovina na drobno112,889,489,1108,3
  Trgovina na drobno brez motornih goriv116,899,396,0109,6
     živila, pijače, tobak99,597,9101,096,6
     neživila (brez motornih goriv)132,7100,791,9120,1
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi106,170,778,5106,2
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
V 2020
IV 2020
V 2020
V 2019
I-V 2020
I-V 2019
V 2020
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil186,9 M74,1 M73,3 M123,9 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.  

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.