Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mleko in mlečni izdelki, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Proizvodnja večine mlečnih izdelkov v 2019 manjša kot v 2018

Mlekarne so v 2019 proizvedle manj konzumnega mleka, masla in sira kot v 2018. Povečale pa so proizvodnjo mleka v prahu in fermentiranih mlečnih izdelkov. V 2019 smo uvozili za skoraj 102 milijona EUR sirov in izvozili za skoraj 115 milijonov EUR mleka.

  • 29.6.2020
  • |
  • končni podatki
Mleko v 2019 glede na 2018: proizvedenega manj (za več kot 2 %), pa tudi izvoženega in uvoženega manj (za več kot 5 % oz. 18 %)
Slovenske mlekarne so v letu 2019 proizvedle približno 164.400 ton konzumnega mleka, kar je za več kot 2 % manj kot v letu 2018. V proizvodnji konzumnega mleka se že od leta 2010 povečuje delež proizvodnje polnomastnega mleka, in v 2019 je bila ta že skoraj 84 % proizvodnje vsega konzumnega mleka. Proizvodnja delno posnetega mleka se je v 2019 glede na prejšnje leto ponovno zmanjšala, tokrat za 16 %.

V 2019 smo izvozili skoraj 291.000 ton mleka, kar je za več kot 5 % manj kot v letu 2018. Od tega je bilo več kot 221.000 ton polnomastnega mleka v zbirni embalaži. Uvozili smo v 2019 nekaj več kot 36.000 ton mleka (ali za več kot 18 % manj kot v 2018).

Proizvodnja smetane že šest let skoraj enaka
Slovenske mlekarne so v 2019 proizvedle približno 12.200 ton smetane (toliko smetane je bilo proizvedene tudi v prejšnjih petih letih). Proizvodnja sladke smetane (z več kot 29 % maščob) je bila za nekaj več kot 4 % manjša kot v 2018, proizvodnja kisle smetane pa za nekaj več kot 5 % večja kot v 2018. Slovenija je neto uvoznik smetane, saj smo je v 2019 uvozili nekaj več kot 4.700 ton, izvozili pa nekaj več kot 700 ton. Obe količini sta bili v primerjavi s predhodnim letom manjši za več kot desetino.

Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov tudi v 2019 večja kot v prejšnjem letu
Fermentiranih mlečnih izdelkov so mlekarne proizvedle v letu 2019 že več kot 45.000 ton ali za skoraj 3 % več kot v 2019. V 2019 so povečale predvsem proizvodnjo fermentiranih mlečnih izdelkov z dodatki, in to glede na leto 2018 za skoraj 9 %; proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov brez dodatkov pa je bila večja za malo manj kot 1 %. Uvozili smo skoraj 13.700 ton fermentiranih mlečnih izdelkov (ali za več kot 5 % več kot v 2018), izvozili pa smo jih za skoraj 16.600 ton (ali za skoraj 4 % več kot v 2018).

Uvozili več kot 10.600 ton več sira, kot so ga proizvedle slovenske mlekarne
Slovenske mlekarne so v letu 2019 proizvedle približno 16.100 ton sirov, kar je več kot 400 ton manj kot v letu 2018 (ali za skoraj 3 % manj). Izraziteje se je zmanjšala proizvodnja zrelih sirov; teh so mlekarne proizvedle več kot 500 ton manj kot v 2018, medtem ko se je proizvodnja svežih sirov povečala. Uvozili smo v letu 2019 nekaj več kot 26.700 ton sira; to je bil po 8 letih rasti za malenkost manjši uvoz sira kot v prejšnjem letu. Manjši kot v prejšnjem letu je bil tudi izvoz sira, in to za skoraj 10 %; izvozili smo ga namreč približno 9.300 ton.

Proizvodnja masla in namazov v 2019 manjša, uvoz in izvoz pa večja kot v 2018
Mlekarne so v 2019 proizvedle za skoraj 2 % manj masla in namazov kot v 2018. Teh mlečnih izdelkov sicer še vedno proizvedemo v Sloveniji več, kot jih uvozimo, vendar se uvoz v zadnjih letih povečuje. V 2019 smo uvozili skoraj 2.300 ton masla in namazov ali približno za odstotek več kot v 2018. Izvozili pa smo masla in namazov smo v zadnjih sedmih letih letno manj kot 200 ton.

Proizvodnja drugih mlečnih izdelkov za več kot 21 % večja kot v 2018
Predvsem sta se povečali proizvodnja trajnih napitkov z mlečno osnovo in proizvodnja mleka v prahu (ta je bila večja za skoraj 51 %).

Uvoz in izvoz mleka in mlečnih izdelkov v 2019 vrednostno izenačena: izvozili in uvozili smo jih za več kot 171 milijonov EUR
Skupna vrednost uvoženih mlečnih izdelkov je bila za nekaj  več kot 1 % manjša kot v 2018, skupna vrednost  izvoženih mlečnih izdelkov pa za nekaj več kot 1 % večja kot v 2018. Vrednostno sta bila uvoz in izvoz mlečnih izdelkov v 2019 sicer res izenačena, njuni strukturi pa sta bili zelo različni: glavni slovenski izvozni izdelek je bil tudi v 2019 polnomastno mleko v zbirni embalaži (v 2019 smo ga izvozili za skoraj 80 milijonov EUR). Glavni uvozni mlečni izdelek pa so bili tudi v 2019 siri (v 2019 smo jih uvozili za skoraj 102 milijona EUR ali za več kot 3 milijone več kot v letu prej).

Poleg podatkov o proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov ter podatkov o uvozu in izvozu objavljamo v podatkovni bazi SiStat tudi podrobnejše podatke o vsebnosti maščob in beljakovin v mleku in mlečnih izdelkihPodrobnejši podatki o zunanji trgovini so na voljo tudi v  podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja konzumnega mleka, Slovenija
Proizvodnja konzumnega mleka, Slovenija
Vira: SURS, GZS – ZKŽP Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, Slovenija
Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, Slovenija
Vira: SURS, GZS – ZKŽP Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Proizvodnja sira, Slovenija
Proizvodnja sira, Slovenija
Vira: SURS, GZS – ZKŽP Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Proizvodnja, uvoz in izvoz sira
Proizvodnja, uvoz in izvoz sira
Vira: SURS, GZS – ZKŽP Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Proizvodnja, uvoz in izvoz masla in mlečnih namazov
Proizvodnja, uvoz in izvoz masla in mlečnih namazov
Vira: SURS, GZS – ZKŽP Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Proizvodnja mlečnih izdelkov, Slovenija
ProizvodnjaMaščobeBeljakovineProizvodnjaMaščobeBeljakovine
20192019
2018
tone%indeks
Konzumno mleko164.4223,183,4097,8101,9100,6
Smetana12.15225,642,73100,1100,3110,5
Fermentirani mlečni izdelki 45.0323,113,45102,989,6101,8
Sir 16.10416,6318,2297,495,696,9
Sirotka25.1810,381,8491,197,499,5
Maslo in mlečni namazi2.76377,760,7998,295,4112,9
Drugi izdelki iz mleka1)5.0445,225,69121,482,2110,1
1) zgoščeno mleko, mleko v prahu, trajni napitki, pinjenec, sladoled in mlečne sladice
Vira: SURS, GZS – ZKŽP Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.