Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 1. četrtletje 2020

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v 1. četrtletju 2020 v povprečju za 1,1 % višje kot v 4. četrtletju 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v Sloveniji v 1. četrtletju 2020 povprečno za 1,1 % višje kot v 4. četrtletju 2019. Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo tokrat najnižje v zadnjih petih letih. Še vedno pa je bilo nizko tudi število prodaj novih nepremičnin.

  • 24. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene novih stanovanjskih nepremičnin v povprečju za 0,1 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (tj. novih stanovanj in novih družinskih hiš skupaj) so bile v 1. četrtletju 2020 v povprečju za 0,1 % višje kot v prejšnjem četrtletju, pri čemer so bile cene novih stanovanj višje za 0,4 %, cene novih družinskih hiš pa so se (po rasti v prejšnjem četrtletju za 5,0 %) znižale, in sicer za 0,9 %.


Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 1,2 %

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, so se na ravni celotne Slovenije v 1. četrtletju 2020 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale, skupaj in ločeno: skupaj so se zvišale povprečno za 1,2 %; cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,4 %, cene rabljenih družinski hiš pa za 0,7 %.

Rabljena stanovanja v občini Ljubljana so se v 1. četrtletju 2020 glede na prejšnje četrtletje podražila, in sicer za 0,9 %.

Tudi cene rabljenih stanovanj izven občine Ljubljana, so se v 1. četrtletju 2020 glede na prejšnje četrtletje nekoliko zvišale, in sicer za 1,8 %. Na četrtletni ravni se te cene zvišujejo že od 2016, od takrat je njihova povprečna cena višja za 36,0 %.

V 1. četrtletju 2020 so se zvišale tudi cene rabljenih stanovanja v občini Maribor (za 0,1 %), prav tako pa tudi cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (brez mestnih občin Ljubljana in Maribor), in sicer za 2,1 %.


Cene stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2020 v povprečju za 5,5 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta


Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 1. četrtletju 2020 na letni ravni v povprečju višje za 5,5 %. Izraziteje zvišale so se cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (brez mestne občine Ljubljana) (za 6,5 %) in cene novih družinskih hiš (te so se zvišale za 6,3 %). Opazneje znižale pa so se cene novih stanovanj (za 2,1 %).


Število in vrednost prodaj stanovanjskih nepremičnin

Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2020 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 289 milijonov EUR, kar je 70 milijonov EUR manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 4. četrtletju 2019 (358 milijonov EUR). Prav tako je bila to najnižja vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin po 3. četrtletju 2018, ko je bila ta 278 mio EUR.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v 1. četrtletju 2020 glede na 4. četrtletje 2019 izrazito nižje. Prodanih je bilo namreč 2.781 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 275 milijonov EUR, kar je za 6 mio manj kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Rabljenih stanovanj je bilo v 1. četrtletju 2020 prodanih 1764, skupna vrednost teh prodaj je bila 173 milijonov EUR. Rabljenih družinskih hiš pa je bilo v tem četrtletju prodanih 1.017, kar je najmanj v zadnjih štirih letih (v 1. četrtletju 2016 je bilo prodanih 1.068 rabljenih družinskih hiš); skupna vrednost teh prodaj je znašala 102 milijona EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v 1. četrtletju 2020 prodanih 76, kar je manj kot v 4. četrtletju 2019 (107). Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je znašala 14 milijonov EUR (v 4. četrtletju 2019 pa 18 milijonov EUR).
Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Letni indeksi  cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
I–III 20
X–XII 19
I–III 20
I–III 19
I–III 20
  Ø 2015  
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ101,1105,5134,73
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine100,1101,1127,26
1.1.1 Nova stanovanja100,497,9127,45
1.1.2 Nove hiše99,1106,3119,90
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine101,2105,7135,46
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija101,4105,8141,15
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Mestna občina Ljubljana100,9104,7141,51
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija (brez Mestne občine Ljubljana)101,8106,5140,07
1.2.1.2.1 Rabljena stanovanja, Mestna občina Maribor100,1101,8143,88
1.2.1.2.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija (brez mestnih občin Ljubljana in Maribor)102,1105,3142,83
1.2.2 Rabljene hiše100,7105,4124,60
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V podatkovni bazi SiStat smo začeli objavljati tudi četrtletne indekse cen rabljenih stanovanj v mestni občini Maribor ter četrtletne indekse cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (brez mestnih občin Ljubljana in Maribor) (Tabela »Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, četrtletno«).
Indeksi cen se objavljajo od 2015 naprej in prikazujejo četrtletno gibanje cen rabljenih stanovanj v mestni občini Maribor ter v preostali Sloveniji, v kateri niso upoštevana rabljena stanovanja v mestnih občinah Ljubljana in Maribor.

Tudi v prvem četrtletju 2020 smo (tako kot v prejšnjih letih) spremenili uteži. Te temeljijo na letni vrednosti transakcij posamezne vrste nepremičnine iz prejšnjega leta, preračunane na nominalno vrednost.

Od GURS-a smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za prejšnja leta, zato bomo izvedli nenačrtovano revizijo indeksov cen stanovanjskih nepremičnin od 2017 naprej. Revidirani podatki bodo objavljeni hkrati z objavo podatkov za 2. četrtletje 2020, predvidoma 23. septembra 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.