Morsko ribištvo, Slovenija, 2019

Morski gospodarski ulov v 2019 že peto leto zapovrstjo manjši od ulova v predhodnem letu

Slovenski ribiči so v 2019 ulovili (iztovorili) za 4,4 % manj svežih ribiških proizvodov kot v 2018, njihova skupna odkupna vrednost pa je bila za okoli 2 % višja kot v prejšnjem letu. 

  • 26.6.2020
  • |
  • končni podatki
V strukturi skupnega letnega ulova (iztovora) svežih ribiških proizvodov manj rib in mehkužcev kot v 2018
Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so slovenski ribiči v letu 2019 ulovili (iztovorili) okoli 121 ton svežih ribiških proizvodov. Skupna masa ulova (iztovora) je bila za 4,4 % manjša od mase ulova v letu 2018. 
Približno 75 % skupnega ulova (iztovora) v letu 2019 so bile sveže ribe, 1 % sveži raki, 24 % pa mehkužci (med temi so prevladovale moškatne hobotnice). Delež mehkužcev v skupnem ulovu (iztovoru) je bil enak kot v letu 2018.
Morski gospodarski ulov (iztovor) upada. V letu 2019 je bil že petič zapored nižji kot v prejšnjem letu. Zanimiv je podatek, da je bila skupna masa letnega ulova v letu 2019 le za 1 % manjša od povprečnega mesečnega ulova v letu 2002.

Skupna vrednost iztovora v letu 2019 za okoli 2 % večja kot v letu 2018
Zavod za ribištvo Slovenije ocenjuje, da je bila vrednost v letu 2019 iztovorjenih ribiških proizvodov glede na njihove odkupne cene (brez DDV) okoli 877.412 EUR ali za 2 % višja od vrednosti iztovora v letu 2018. Razlog za ta dvig so bile višje cene rib na kg. Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, morske spake, kantarji (najmanj 16 EUR za kilogram). 

Drugi podatki
V podatkovni bazi SiStat objavljamo tudi ocenjene podatke o ribolovnem zavržku v letu 2019.  

Morski gospodarski ribolov, iztovor (ulov), Slovenija
Morski gospodarski ribolov, iztovor (ulov), Slovenija
Vir: MKGP
Morski gospodarski ribolov, iztovor (ulov) ribiških plovil, Slovenija
201820192019
2018
kgindeks
Skupaj126.343120.74095,6
  ribe94.28289.96295,4
  raki1.1351.730152,4
  mehkužci30.92629.04893,9
Vir: MKGP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Ker se morske živali, ki jih ulovijo slovenski ribiči s svojimi ribiškimi plovili, ne predelujejo (čistijo, filetirajo, zamrzujejo ipd.) na teh plovilih, so podatki o iztovoru hkrati tudi podatki o morskem ulovu.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.