Rojeni, Slovenija, 2019

Število živorojenih tudi v 2019 manjše od 20.000

V 2019 se je v Sloveniji rodilo 19.328 otrok. Povprečna starost vseh mater, ki so rodile v 2019, je bila 31,1 leta, povprečna starost tistih, ki so v 2019 rodile prvič, pa 29,6 leta. Matere 57,7 % otrok, rojenih v 2019, niso bile poročene. Največ dečkov je dobilo ime Luka, največ deklic ime Zala.

  • 23. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Manj kot 20.000 živorojenih

V letih od 2008 do 2017 se je v Sloveniji vsako leto rodilo po več kot 20.000 (živih) otrok. V 2018 se jih je prvič po desetih zaporednih letih rodilo manj kot 20.000, v 2019 pa že drugič.

V 2019 se je rodilo 19.328 otrok, 257 (ali 1,3 %) manj kot v letu prej. Dečkov je bilo 9.977, deklic 9.351.  V 2019 se je prvič po 12 letih tudi dečkov rodilo manj kot 10.000; število živorojenih deklic je namreč padlo pod 10.000 že v letu 2016.

Vrednost osnovnega kazalnika rodnosti, ki pove, koliko otrok povprečno se je rodilo v posameznem koledarskem letu na 1.000 prebivalcev, je bila v 2019 9,3 (v 2018: 9,5). Približno enako nizka vrednost je bila nazadnje zabeležena v 2006 (9,4). Pred 30 leti pa je bila vrednost tega kazalnika 11,7.

Za prebivalstvo Slovenije je še vedno značilna t. i. zožena reprodukcija, kar pomeni, da se rodi premalo otrok, da bi se prebivalstvo obnavljalo po enostavni poti. Celotna stopnja rodnosti je bila v 2019 enaka kot v 2018, in sicer 1,61.  Pred približno 31 leti so bile vrednosti tega kazalnika podobne, le da so bila rojstva po starosti mater razporejena drugače: takrat je največ žensk rodilo pri 23 letih, v 2019 pa je bilo relativno največ žensk, ki so rodile, starih 29 let.

Povprečna starost mater ob rojstvu otrok spet višja

Eden od razlogov za upad rodnosti v zadnjih letih je ta, da čedalje več žensk odlaga odločitev za rojstvo prvega otroka. Povprečna starost ženske ob rojstvu prvega otroka se je v 2019 glede na prejšnje leto spet zvišala: v 2018 je namreč znašala 29,5 leta, v 2019 pa 29,6 leta. Pred tridesetimi leti so bile ženske, ki so rodile prvič, povprečno 6 let mlajše. Posledično se viša tudi povprečna starost mater ob rojstvu katerega koli otroka po vrsti. V 2019 je ta znašala 31,1 leta, v 1989 pa 25,9 leta. V 30 letih se je torej zvišala za nekaj več kot 5 let.

Drugi razlog za manjše število rojenih je zmanjševanje števila žensk v rodni dobi (15–49 let), ta pa je posledica zmanjšanja rodnosti v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. V zadnjem letu, od začetka do konca leta 2019, se je število žensk v rodni dobi zmanjšalo za 2.300, pri čemer se je najbolj zmanjšalo število žensk v starosti od 25 do 34 let, ko je rodnost najvišja.

Matere 58 % v 2019 rojenih otrok niso bile poročene

Starši 8.182 otrok (42,3 %), rojenih v 2019, so bili poročeni, starši 11.146 (57,7 %) v tem letu rojenih otrok pa neporočeni. Povprečna starost poročenih mater (31,5 leta) je bila za 0,6 leta višja od povprečne starosti neporočenih mater (30,9 leta).

Med tujimi državljankami, ki so v 2019 rodile v Sloveniji, največ državljank Bosne in Hercegovine

16.175 otrok se je rodilo staršema, ki sta oba državljana Republike Slovenije, 1.339 (6,9 %) pa staršema, od katerih nobeden ni državljan Slovenije.

Matere 2.183 otrok, rojenih v 2019 v Sloveniji (ali mati vsakega devetega), so bile tuje državljanke. Med temi je bilo največ državljank Bosne in Hercegovine (40 %); sledile so državljanke Kosova (18 %); državljank držav članic EU je bilo 254 (12 %). Tuje državljanke, ki so v 2019 rodile v Sloveniji, so bile ob rojstvu otroka stare povprečno 29,5 leta ali za 1,8 leta mlajše od državljank Slovenije, ki so rodile v 2019.

Še nekaj zanimivosti o otrocih, rojenih v 2019

  • Ime Luka je bilo tudi v 2019, že 21. zaporedno leto, najbolj popularno ime med imeni novorojenih dečkov. Dobilo ga je 282 dečkov (2,8 %). Med dekliškimi imeni se je na prvo mesto znova uvrstilo ime Zala, ki je bilo prvo že v letih 2016 in 2017. Ime Zala je v 2019 dobilo 272 deklic (2,9 %). Na lestvico 10 najpogostejših imen novorojenih se v  2019 niso več uvrstila imena Nika, Maša, Lana in Lovro, namesto teh pa so se na njej pojavila imena Ela, Hana, Zoja in Oskar.
  • Na dan se je rodilo povprečno 53 otrok (eden manj kot leto prej). Največ se jih je rodilo na 2. oktober in 16. maj (po 81). Najmanj otrok se je rodilo na 24. februar in 30. junij (po 30); oba dneva sta bili nedelji.
  • 60 otrok se je rodilo prav na rojstni dan svojih mater, 69 pa na rojstni dan svojih očetov.
  • Porodi trojčkov so bili trije, porodov dvojčkov pa je bilo 347. Pri porodih dvojčkov se je rodilo največ mešanih parov, 131; 112-krat sta se rodila po dva dečka, 104-krat pa po dve deklici.
  • Od žensk, ki so v rodile v 2019, jih je 46 % rodilo prvič.

Naravni prirast v 2019 negativen

Naravni prirast je bil v Sloveniji tudi v letu 2019 tako kot v letih 2017 in 2018 negativen. Rodilo se je 19.328 prebivalcev, umrlo jih je 20.588. Naravni prirast je tako znašal −1.260.

Novo v SiStat

Časovne vrste podatkov o rojenih in naravnem gibanju prebivalstva, objavljene v podatkovni bazi SiStat, smo dopolnili s podatki za leto 2019. Tako so sedaj na voljo najnovejši podatki o rojenih in naravnem gibanju prebivalstva za več prostorskih enot.
Podatkovno bazo SiStat pa smo dopolnili s tabelo o številu živorojenih po dnevih rojstva, in sicer od leta 2000 dalje.

Starostno-specifične stopnje rodnosti, Slovenija
Starostno-specifične stopnje rodnosti, Slovenija
Vir: SURS
Živorojeni otroci, Slovenija
20182019
Skupaj19.58519.328
  dečki10.1579.977
  deklice9.4289.351
Živorojeni na 1.000 prebivalcev9,59,3
Povprečna starost matere ob otrokovem rojstvu
  vseh otrok3131,1
  prvega otroka29,529,6
Celotna stopnja rodnosti1)1,611,61
Živorojeni, rojeni zunaj zakonske zveze (%)57,757,7
1) Povprečno število živorojenih na žensko v rodni dobi.
Vira: SURS, NIJZ
Najpogostejša imena v letu 2019 živorojenih otrok, Slovenija

Vrstni red
DečkiDeklice
imešteviloimeštevilo
1.Luka282Zala272
2.Filip241Ema224
3.Jakob233Mia213
4.Nik232Julija176
5.Mark231Sara164
6.Tim177Ela163
7.Jan171Lara161
8.Jaka164Eva160
9.Oskar162Hana160
10.Žan156Zoja149
Vir: SURS
Naravni prirast, Slovenija
20182019
Živorojeni19.58519.328
Umrli20.48520.588
Naravni prirast–900–1.260
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev–0,4–0,6
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.