Zaposleni v formalnem izobraževanju, Slovenija, šolsko leto 2019/2020

V osnovnih in srednjih šolah nekaj več učiteljic in učiteljev

V šolskem oz. študijskem letu 2019/20 je bilo v vrtcih zaposlenih 11.668 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 19.268 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6.292 profesoric in profesorjev   ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.763 strokovnih delavcev.

  • 19. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V vrtcih nekaj več vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov

V vrtcih je bilo v šolskem letu 2019/20 zaposlenih 11.668 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov, kar je za 2,4 % več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,4 %, vzgojiteljev pa 2,6 %. 6,6 % od vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju.

En vzgojitelj je skrbel povprečno za 7,7 otroka.

Zastopanost moških med zaposlenimi v izobraževalnih ustanovah je na vsaki naslednji  ravni izobraževanja večja

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2019/20 zaposlenih 22.009 oseb, od tega 2.776 moških in 19.233 žensk. Skupno število se je v primerjavi s preteklim letom   povečalo za 5 %. Povečanje števila je mogoče pripisati večjim generacijam osnovnošolcev. Med vsemi zaposlenimi na tej ravni izobraževanja je bilo moških malo manj kot 13 %, samo med vodstvenimi delavci pa več kot  četrtina.

Število srednješolskih učiteljev se je nekoliko povečalo

Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v šolskem letu 2019/20 glede na prejšnje leto povečalo  za 1,9 % (večje je bilo tudi število dijakov).

Vseh oseb, zaposlenih v tem šolskem letu na tej stopnji izobraževanja, je bilo 7.388. Od tega  je bilo 6.292 učiteljev (od tega 67 % žensk), 287 vodstvenih delavcev (od tega 56 % žensk) in 286 svetovalnih delavcev (od tega 93 % žensk). 6.874 teh oseb je delalo v javnih srednjih šolah,  514 pa v zasebnih srednjih šolah.

Izobrazba moškega dela strokovnega osebja na terciarni ravni izobraževanja v povprečju višja od izobrazbe njihovih kolegic

V študijskem letu 2019/20 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5.763 strokovnih delavcev, kar je približno za odstotek več kot v prejšnjem študijskem letu. Odstotek oseb, ki so delale  z delovnim časom, krajšim od polnega, je bil v tem študijskem letu (19,8 %) nekoliko večji kot v prejšnjem (11,3 %).

Moških je bilo nekoliko več (54 %) kot žensk (46 %). Po stopnji izobrazbe so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 82 % zaposlenih, med ženskami pa 74 %. Tudi delež tistih, ki so bili stari 50 ali več let, je bil med moškimi večji (42 %) kot med ženskami (35 %).

Delež strokovnega osebja z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje narašča

Izobrazba zaposlenih v izobraževanju je zakonsko določena, zato je največ oseb z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje zaposlenih na področju terciarnega izobraževanja. Vendar se delež oseb s tako stopnjo izobrazbe z leti povečuje tudi med zaposlenimi v ustanovah na drugih  ravneh izobraževanja. V predšolski vzgoji se je delež teh v zadnjih treh letih povečal za 0,1 odstotne točke, v osnovnih šolah za 0,3 odstotne točke, v  srednjih šolah pa  za 0,7 odstotne točke.

Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje
Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2019/20
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2019/20
Zaposleni na posameznih ravneh izobraževanja v javnih in zasebnih institucijah po spolu, šolski leti 2018/19 in 2019/20
Zaposleni v šolskem letu 2018/19Zaposleni v šolskem letu 2019/20
skupajmoški ženskeskupajmoški ženske
Vrtci12.41733012.08712.72033712.383
  javni11.61928911.33011.88729411.593
  zasebni7984175783343790
Osnovne šole20.9002.68418.21622.0092.77619.233
  javne20.7042.63618.06821.8052.72619.079
  zasebne1964814820450154
Srednje šole7.2502.3834.8677.3882.3425.046
  javne6.8442.2624.5826.8742.1684.706
  zasebne406121285514174340
Vir: SURS
Strokovno osebje na visokošolskih in višješolskih zavodih, zaposleno s pogodbo o zaposlitvi s polnim, ali z delovnim časom krajšim od polnega, akademski leti 2018/19 n 2019/20
Akademsko leto 2018/19Akademsko leto 2019/20
skupajmoški ženskeskupajmoški ženske
Visokošolski zavodi in višje strokovne šole5.4362.9212.5155.7633.1192.644
Visokošolski zavodi4.8892.6542.2355.1662.8072.359
  visokošolski učitelji2.6501.5121.1382.8281.6231.205
  visokošolski sodelavci1.9059299762.0159991.016
  znanstveni delavci334213121323185138
Višje strokovne šole547267280597312285
  predavatelji višje šole464229235493251242
  inštruktorji pri vajah803842885335
  laboranti in knjižničarji3-31688
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.