Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Zakol živine v klavnicah, Slovenija, april 2020

V klavnicah pridobili v aprilu 2020 za okoli 1 % manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v aprilu 2020 zaklali okoli 3.593.000 kljunov perutnine, okoli 19.000 prašičev in okoli 8.000 glav goved.

  • 29.6.2020
  • |
  • začasni podatki

V slovenskih klavnicah zaklali v aprilu 2020 manj prašičev in goved kot v marcu 2020
V slovenskih klavnicah so v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 zaklali manj prašičev in goved, in sicer prašičev za okoli 12 % manj (ali približno 2.000 živali manj), goved pa za okoli 13 % (ali približno 1.000 goved manj). Ovc, konj in perutnine pa so v aprilu 2020 zaklali več kot v mesecu prej, in sicer ovc za okoli 48 % (ali približno 400 živali več), konj za okoli 7 % (ali točno 7 živali več) in perutnine za okoli 6 % (ali približno 216.000 kljunov perutnine več).

Mase trupov v aprilu 2020 zaklanih živali so glede na marec 2020 bolj ali manj sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih ovc je bila večja kot v prejšnjem mesecu za okoli 64 % (to je okoli 6.000 kg ovčjega mesa več), konj za okoli 24 % (to je okoli 6.000 kg konjskega mesa več) in perutnine za okoli 9 % (to je približno 554.000 kg perutninskega mesa več). Masa trupov zaklanih prašičev je bila manjša za okoli 13 % (to je približno 261.000 kg prašičjega mesa manj), masa goved pa prav tako manjša za okoli 13 % (to je približno 378.000 kg govejega mesa manj).


V slovenskih klavnicah zaklali v aprilu 2020 več konj in perutnine kot v aprilu 2019
Konj je bilo v aprilu 2020 zaklanih za okoli 16 % več kot v aprilu 2019, perutnine pa za okoli 14 %. Ovc, prašičev in goved je bilo zaklanih manj kot v aprilu 2019, in sicer ovc za okoli 59% manj, prašičev za okoli 22 % manj in goved za okoli 18 % manj.

Spremembe v masi trupov v aprilu 2020 zaklanih živali v primerjavi z aprilom 2019 so bolj ali manj sledile spremembam v številu zaklanih živali. Večji kot v istem mesecu prejšnjega leta sta bili masi trupov zaklanih konj (za okoli 38 %)  in perutnine (za okoli 17 %), medtem ko so bile mase drugih zaklanih živali nižje (masa ovc za okoli 50 %, masa prašičev in masa goved pa za okoli 17 %).


V aprilu 2020 je bilo v eni od slovenskih klavnic zaklano eno uvoženo govedo z maso trupa 240 kg; uvoženo je bilo iz Hrvaške. Zakola uvoženih prašičev in perutnine v aprilu 2020 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, april 2020
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji11029262,16
Govedo8.3832.603310,50
Prašiči18.7191.78395,27
Ovce1.0941513,75
Koze15818,38
Kunci15401,30
Perutnina3.592.6576.6401,85
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
IV 2020 
III 2020
IV 2020
IV 2019
številomasaštevilomasa
Konji106,8123,9115,8137,5
Govedo87,487,382,182,8
Prašiči88,587,278,482,6
Ovce147,6164,440,749,6
Perutnina106,4109,1113,9116,8
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.