Praznik glasbe

V 2018 na slovenskih odrih povprečno 16 koncertov in drugih z glasbo povezanih dogodkov na dan

V Sloveniji je bilo v 2018 blizu 5.800 koncertov ter opernih in plesnih predstav, ki jih je obiskalo skupaj 1,5 milijona oseb. 

  • 17. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Praznik glasbe je del svetovne glasbene iniciative Fête de la musique, ki se je začela v 1982 v Parizu. Praznuje se 21. junija, ko je dan najdaljši, noč pa najkrajša in je idealna priložnost za živo glasbo na prostem, na javnih, za glasbo manj običajnih prizoriščih. Muzicira se v parkih, na ulicah, balkonih, mostovih in vrtovih. Praznik glasbe združuje več kot 120 držav in 700 mest s celega sveta.

Šestina kulturnih prireditev so koncerti

Kulturne ustanove v Sloveniji so v 2018 pripravile 4.170 koncertov različnih glasbenih zvrsti. Največ je bilo koncertov zborovske in vokalne glasbe. Če tem prištejemo še preostale glasbene in z glasbo povezane prireditve (operne in druge glasbeno-scenske prireditve, balet, sodobni ples in folklorno dejavnost), pa so bile glasbene prireditve skoraj četrtina vse kulturne ponudbe na odrih v letu 2018; vseh skupaj je bilo namreč 5.792 ali povprečno 16 na dan.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Na koncertih in drugih z glasbo povezanih prireditvah poldrugi milijon obiskovalcev


Če sodimo po številu obiskovalcev prireditev, so glasbene prireditve  v povprečju bolj priljubljene od preostalih kulturnih prireditev. Koncerti in drugi z glasbo povezani dogodki so bili namreč v 2018  približno četrtina vse odrske ponudbe v Sloveniji, obiskovalci teh prireditev pa so bili tretjina obiskovalcev vseh kulturnih prireditev.


Največ obiskovalcev je bilo na koncertih zborovske in vokalne glasbe, najmanj pa na koncertih sodobne in komponirane glasbe. Največji povprečni obisk na prireditev so imele baletne predstave, najmanjšega pa sodobni ples.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Na koncertih in drugih glasbenih prireditvah v 2018 je bilo predstavljenih 3.775 novih ali na novo naštudiranih del, od tega 46 % del slovenskih avtorjev. Največ novih del od vseh  je bilo za zborovsko in vokalno glasbo (več kot 26 %), najmanj pa  za baletne predstave (20 del).

Slovenske kulturne ustanove so v 2018 organizirale 116 glasbenih in plesnih festivalov, kar je bilo skoraj polovica (natančneje 48 %) vse festivalske ponudbe v omenjenem letu. Prireditev na teh festivalih je bilo 1.187, kar je bilo približno 24 % vseh festivalskih prireditev. Preostale festivalske prireditve so bile pripravljene v okviru gledaliških, filmskih in drugih festivalov.

Nekatere kulturne ustanove ponujajo tudi vzgojno-izobraževalne dogodke, seminarje, delavnice. Pri 1.580 tovrstnih dogodkih (oz. 24 %) je bil poudarek na glasbeni, plesni ali folklorni dejavnosti (med temi je bilo največ glasbenih). Udeležilo se jih je skoraj 176.000 oseb, od tega je bilo 85 % otrok in mladine.

Še nekaj podatkov o poklicnih glasbenikih, plesalcih in koreografih pri nas:
 
Konec leta 2019 je bilo v  Statistični register delovno aktivnega prebivalstva vpisanih 1.152 glasbenikov/glasbenic, pevcev/pevk, skladateljev/skladateljic (tukaj na kratko glasbenikov) in 260 plesalcev/plesalk, koreografov/koreografinj (tukaj na kratko plesalcev). Toliko oseb je torej opravljalo enega od teh poklicev kot svoj glavni poklic in toliko jih je bilo vključenih v obvezno socialno zavarovanje.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Kaj pa plače?  Povprečna mesečna bruto plača oseb v poklicni skupini glasbeniki je v 2013 znašala 2.148 EUR, v poklicni skupini plesalci pa 1.746 EUR; povprečje v Sloveniji je bilo 1.523 EUR. V 2018 pa je povprečna mesečna bruto plača glasbenikov znašala 2.347 EUR, plesalcev pa 1.936 EUR; slovensko povprečje je bilo 1.682 EUR. V 2013 je bila torej povprečna mesečna bruto plača glasbenikov od povprečne mesečne bruto plače vseh delovno aktivnih v Sloveniji višja za 41,0 %, v letu 2018 pa za 39,5 %, povprečna mesečna bruto plača plesalcev pa je bila v obeh letih višja od slovenske povprečne za okrog 15 %.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.