Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Zakol živine, Slovenija, 2019

Zakol prašičev na družinskih kmetijah v 2019 številčno približno za 4.000 (točno 5 %) manjši kot v 2018

V letu 2019 je bilo v Sloveniji zaklanih približno 116.000 glav goved, 332.000 prašičev, 98.000 ovc, 24.000 koz in 39.160.000 kljunov perutnine.

  • 26.6.2020
  • |
  • končni podatki

Objavljamo podatke o zakolu živine v klavnicah in zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah)
Statistika letnega zakola živine prikazuje statistiko celotnega zakola živine v Sloveniji v posameznem letu (tj. v klavnicah in zunaj klavnic oz. na družinskih kmetijah).


Ovc in koz zaklanih v 2019 v Sloveniji manj kot v 2018
Goved, prašičev in perutnine je bilo v 2019 zaklanih več, ovc in koz pa manj kot v 2018. V 2019 je bilo namreč zaklanih približno 116.000 glav goved (ali za okoli 1 % več kot v 2018), približno 332.000 prašičev (ali za okoli 2 % več kot v 2018) in približno 39.160.000 kljunov perutnine (ali za okoli 2 % več kot v 2018) ter približno 98.000 ovc (ali približno 3 % manj kot v 2018) in približno 24.000 koz (ali okoli 6 % manj kot v 2018).


Na družinskih kmetijah se opravi le še malo več kot petina vsega zakola prašičev v Sloveniji
Podatki o celotnem zakolu živine v klavnicah v 2019 so bili predstavljeni že v prejšnji objavi z naslovom Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2019 – končni podatki.

Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah (oz. o zakolu zunaj klavnic) v 2019 kažejo, da je bilo zunaj klavnic samo perutnine zaklane več kot v 2018, preostalih vrst živali pa manj.

Ovc je bilo na družinskih kmetijah zaklanih približno 85.000 (kar je okoli 3.000 ali približno 3 % manj kot v 2018), prašičev približno 72.000 (kar je okoli 4.000 ali točno 5 % manj kot v 2018) in koz približno 23.000 (to je okoli 2.000 živali manj ali približno 7 % manj kot v 2018) ter približno 319.000 kljunov perutnine (kar je približno 51.000 živali več ali okoli 19 % več kot v 2018).

Celoten zakol prašičev v letu 2019, v klavnicah in zunaj klavnic, je bil številčno večji kot v letu 2018 (za okoli 6.000 prašičev, kar je približno 2 % več). V klavnicah je bilo zaklanih za točno 4 % več prašičev (približno 10.000 prašičev več), zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah) pa za točno 5 % manj kot v 2018 (približno 4.000 živali manj). Zakol prašičev na družinskih kmetijah je bil v 2019 številčno manjši kot v prejšnjem letu, v klavnicah pa nekoliko večji. Zunaj klavnic se je opravila le še približno petina vsega zakola prašičev v Sloveniji v opazovanem letu (oz. okoli 22 % celotnega zakola), približno štiri petine pa v klavnicah (oz. okoli 78 %).

Zakol drobnice se je tudi v 2019 opravil večinoma zunaj klavnic (približno 87 % zakola ovc in približno 95 % zakola koz), zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah (približno 99 % zakola perutnine). Zakol perutnine, zaklane zunaj klavnic, ne vpliva bistveno na podatek o celotnem zakolu perutnine; ves zakol perutnine je bil v primerjavi z letom 2018 večji za približno 2 %.

Zakol goved se po naših podatkih opravlja samo v klavnicah; v letu 2019 je bil ta večji kot v letu 2018 za približno 1 % (to je približno 1.000 živali več).


Živali, zaklane v 2019 na družinskih kmetijah, v povprečju nekoliko lažje kot v 2018
Podatki kažejo, da je bila povprečna teža perutnine, koz in ovc, zaklanih na družinskih kmetijah, v letu 2019 nekoliko manjša kot v 2018, povprečna teža prašičev pa približno enaka kot v prejšnjem letu, vendar z negativnim trendom.

Povprečna masa očiščenih trupov perutnine je bila točno za 10 % manjša kot v prejšnjem letu, medtem ko je bila njihova skupna masa večja kot v letu 2018, in to za približno 7 % (to pomeni približno 41.000 kg perutninskega mesa več).

Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila v letu 2019 približno 118 kg, kar je približno 1 kilogram manj kot v letu 2018. Skupna masa prašičev, zaklanih v 2019 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za približno 5 % manjša kot v prejšnjem letu (v masi je to približno 486.000 kg prašičjega mesa manj).

Skupna masa koz, zaklanih na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za približno 9 % manjša kot v letu 2018 (v masi mesa je to približno 32.000 kg kozjega mesa manj). Skupna masa ovc, zaklanih v letu 2019 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), pa je bila glede na leto 2018 približno 6 % manjša (v masi mesa je to približno 73.000 kg ovčjega mesa manj).

Skupni zakol živine, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2019 2019 
2018
2019 2019 
2018
2019 2019 
2018
številoindekstindekskgindeks
Govedo116.295100,535.737102,5307,30102,0
Prašiči331.537101,932.204102,997,13101,0
Perutnina39.160.088101,770.613101,31,8099,6
Ovce97.83797,21.36794,813,9897,6
Koze24.05693,733691,413,9697,5
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine zunaj klavnic, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2019 2019 
2018
2019 2019 
2018
2019 2019 
2018
številoindekstindekskgindeks
Govedo......
Prašiči71.77895,08.49994,6118,4099,6
Perutnina319.266119,1609107,21,9190,0
Ovce85.44296,61.21194,314,1797,6
Koze22.85092,932590,914,2097,8
… ni podatka
Vir: SURS
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2019 2019 
2018
2019 2019 
2018
2019 2019 
2018
številoindekstindekskgindeks
Govedo116.295100,535.737102,5307,30102,0
Prašiči259.759104,023.705106,391,26102,2
Perutnina38.840.822101,670.004101,21,8099,6
Ovce12.395100,915799,212,6598,3
Koze1.206111,911106,99,3195,5
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Podatke o zakolu zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah) pridobimo v decembrskem vzorčnem statističnem raziskovanju Število živali in v jesenski setvi posejane površine. Nekateri manjkajoči podatki so strokovno ocenjeni.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.