Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, april 2020

Povprečna bruto plača za april 2020 za 10,2 % višja od plače za marec 2020

Povprečna bruto plača za april 2020 je znašala 1.937,21 EUR in je bila nominalno za 10,2 %, realno pa za 11,2 % višja od bruto plače za marec 2020.

  • 15. 6. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za april 2020 višja od plače za marec 2020
Povprečna bruto plača za april 2020 je znašala 1.937,21 EUR; od bruto plače za marec 2020 je bila višja, nominalno za 10,2 %, realno pa za 11,2 %. Povprečna neto plača za april 2020 pa je znašala 1.266,13 EUR in je bila nominalno za 10,5 %, realno pa za 11,5 % višja od neto plače za marec 2020.

Zvišanje povprečne plače je bilo v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 (predvsem izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami za opravljeno delo v celotnem mesecu aprilu 2020). Poleg tega je bila v aprilu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo za cel mesec (v marcu 2020 pa le drugo polovico meseca), zaradi česar se je znižalo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, in zvišala povprečna bruto in neto plača v primerjavi s plačo za marec 2020.

Povprečna plača za april 2020 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem, višja od plače za marec 2020
V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za april 2020 v primerjavi s plačo za marec 2020 zvišala za 10,9 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 13,9 %), v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 8,6 %.

Zvišanje povprečne bruto plače za april 2020 glede na marec 2020 najopaznejše v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Povprečna bruto plača za april 2020 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (2.714,32 EUR). Tudi zvišanje povprečne bruto plače za april 2020 v primerjavi z bruto plačo za marec 2020 je bilo v tej dejavnosti najizrazitejše (27,9-odstotno).

Za več kot 20 % se je povprečna bruto plača za april 2020 (glede na povprečno bruto plačo za marec 2020) zvišala še v dejavnosti gostinstvo (za 24,2 %) in v drugih dejavnostih (za 20,5 %).

Če bi se povprečna bruto plača za april 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi se povprečna bruto plača (glede na bruto plačo za marec 2020) zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo za 30,5 %, v dejavnosti gostinstvo za 8,0 %, v drugih dejavnostih pa za 11,1 %. Primerljivi podatki za preostala področja dejavnosti po SKD so na voljo v prilogi Povprečne mesečne bruto plače, izračunane glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, pri pravnih osebah po dejavnostih in sektorjih, Slovenija, april 2020, začasni podatki.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IV 2020Ø I-IV 2020Ø II-IV 2020IV 2020
III 2020
IV 2020
IV 2019
Ø I-IV 2020
Ø I-IV 2019
EURindeks
Bruto1.937,211.821,101.826,22110,2111,9105,2
Javni sektor2.351,762.151,092.169,83110,9116,3106,3
  od tega sektor država2.418,162.182,162.201,92113,9119,0107,6
Zasebni sektor1.730,911.667,501.665,42108,6108,4104,4
Neto1.266,131.185,691.190,30110,5113,6106,2
Javni sektor1.505,171.384,891.396,45110,1116,4107,0
  od tega sektor država1.536,761.402,231.413,48112,3118,1108,0
Zasebni sektor1.147,181.092,971.093,83109,7111,0105,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za april 2020 bodo objavljeni 26. junija 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletni strani Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.