Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, maj 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, maj 2020

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za maj 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 5.6.2020
  • |
  • končni podatki
Podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin, že objavljene v Prvi objavi dne 29.5.2020, objavljamo na podrobnejši ravni še v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi epidemije koronavirusa, se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. 

Tudi v maju 2020 smo drobnoprodajne cene neživilskih izdelkov in storitev v večji meri zbrali po telefonu in prek spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev. 

Kjer cen ni bilo mogoče zbrati oz. se storitve niso izvajale, smo podatke uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s povprečno spremembo zbranih cen izdelkov znotraj agregata. V primerih, ko obstaja velika verjetnost, da bodo cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (potniški zračni prevoz, počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve), pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 5,6 % celotnega indeksa cen življenjskih potrebščin in 4,6 % harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin. Pregled podskupin z manj zanesljivimi indeksi ter informacijo o uporabljeni metodi vstavljanja podatkov se nahaja tukaj.

Podatke iz podatkovnih baz trgovcev še naprej redno tedensko pridobivamo, zato so bili indeksi v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak izračunani na enak način in so enake kakovosti kot v mesecih pred epidemijo.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.