Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Temeljna obrestna mera, Slovenija, junij 2020

V juniju 2020 mesečna temeljna obrestna mera −0,1 %, letna temeljna obrestna mera −1,21 %

Mesečna temeljna obrestna mera v juniju 2020 ostaja −0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,21 %.

  • 29.5.2020
  • |
  • končni podatki
Mesečna in letna temeljna obrestna mera, Slovenija, junij 2020
Mesečna temeljna obrestna mera-0,1 %
Letna temeljna obrestna mera-1,21 %
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS. Februarja je mesečna temeljna obrestna mera enaka januarski.

Letna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.