Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, maj 2020

Letna inflacija tudi v maju 2020 negativna (−1,2 %), mesečna inflacija 0,9-odstotna

V maju 2020 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno deflacijo. V enem letu se je blago pocenilo za 2,9 %, storitve pa so se podražile za 2,0 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,9-odstotno rast cen, kar je predvsem posledica višjih cen hrane.

  • 29.5.2020
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija −1,2 %

Rast cen življenjskih potrebščin je bila v maju 2020 na letni ravni –1,2-odstotna (v maju 2019 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,7-odstotna).

V letu dni se je blago pocenilo za 2,9 %. Pocenile so se vse vrste blaga: trajno blago za 2,3 %, poltrajno blago za 2,9 % in blago dnevne porabe za 3,1%. Cene storitev so se v enem letu zvišale za 2,0 %.

K letni deflaciji so tudi v maju 2020 največ, 1,4 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati (cene tekočih goriv so se znižale za 32,4 %, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 23,9 %); cene bencina so se znižale za 25,5 %, cene dizelskega goriva pa za 22,5 %. Dodatne 0,3 odstotne točke je inflacijo znižala cenejša obleka in obutev (za 4,2 %).

Na drugi strani so letno inflacijo najbolj, za 0,8 odstotne točke, zvišale višje cene hrane (za 5,4 %); sveže sadje se je podražilo za 23,4 %, meso za 10,6 %.


K majski inflaciji so največ prispevale višje cene hrane

Cene življenjskih potrebščin so bile v maju 2020 v povprečju za 0,9 % višje kot v prejšnjem mesecu. K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene svežega sadja (za 32,8 %), 0,3 odstotne točke višje cene blaga in storitev iz skupine rekreacija in kultura (za 2,7 %), po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražja obleka in obutev (za 1,1 %), druge storitve v zvezi z osebnimi vozili (za 5,9 %) ter vse druge majske podražitve.

Mesečno inflacijo so za 0,1 odstotne točke znižali cenejši naftni derivati; tekoča goriva so se pocenila za 6,7 %, goriva in maziva pa za 0,8 %.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2020 –1,4-odstotna (v maju 2019 je bila 1,6-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,3-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna.

Blago se je v letu dni pocenilo za 3,4 %. Cene blaga dnevne porabe so se znižale za 4,0%, poltrajnega blaga za 2,2 % in trajnega blaga za 2,1 %. Cene storitev so se v primerjavi z majem 2019 v povprečju zvišale za 2,1 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2020 0,3-odstotna (v marcu 2020 je bila 0,7-odstotna); v državah članicah EU je bila 0,7-odstotna (v marcu 2020 1,2-odstotna). Najnižja, –1,3-odstotna, je bila v Sloveniji, najvišja, 3,3-odstotna, pa na Češkem.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
V 20
V 19
V 20
IV 20 
V 20 
XII 19
I–V 20
I–V 19
V 20–VI 19
V 19–VI 18
V 20
Ø 15 
Skupaj98,8100,999,0100,4101,2104,26
01 Hrana in brezalkoholne pijače105,1102,4105,6104,5103,3114,10
02 Alkoholne pijače in tobak101,8100,1100,7101,7101,6106,42
03 Oblačila in obutev95,8101,197,399,1100,7101,66
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo91,499,991,097,1100,9101,02
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,299,999,1100,3100,9101,37
06 Zdravstvo100,1100,0100,3100,6101,1104,45
07 Prevoz92,2100,493,696,898,091,88
08 Komunikacije100,9100,199,399,099,6104,43
09 Rekreacija in kultura100,2102,7102,499,8100,7103,67
10 Izobraževanje103,0100,0100,0104,2104,5111,83
11 Restavracije in hoteli101,6100,6102,3102,0102,6111,59
12 Raznovrstno blago in storitve103,7100,1100,7104,4103,6110,31
  Blago97,1100,897,599,5100,4101,12
  Storitve102,0101,1101,7102,1102,7110,82
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
V 20
V 19
V 20
IV 20 
V 20 
XII 19
I–V 20
I–V 19
V 20–VI 19
V 19–VI 18
V 201)
Ø 15 
Skupaj-1,40,7-1,30,41,3104,30
01 Hrana in brezalkoholne pijače4,51,84,94,13,2113,05
02 Alkoholne pijače in tobak1,90,10,61,81,7106,36
03 Oblačila in obutev-3,51,3-3,7-0,80,799,80
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo-9,00,0-9,4-3,30,8101,40
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,30,2-0,50,40,9100,26
06 Zdravstvo0,40,00,31,11,8106,26
07 Prevoz-9,50,2-8,1-3,6-2,291,53
08 Komunikacije0,70,0-0,4-1,2-0,9104,30
09 Rekreacija in kultura0,22,11,70,21,0104,48
10 Izobraževanje2,60,00,03,63,9110,64
11 Restavracije in hoteli2,20,52,12,63,2112,57
12 Raznovrstno blago in storitve2,80,20,93,32,9109,16
  Blago-3,40,7-3,1-0,70,3100,21
  Storitve2,10,71,62,32,9111,54
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi epidemije koronavirusa, se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. 

Tudi v maju 2020 smo drobnoprodajne cene neživilskih izdelkov in storitev v večji meri zbrali po telefonu in prek spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev. 

Kjer cen ni bilo mogoče zbrati oz. se storitve niso izvajale, smo podatke uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s povprečno spremembo zbranih cen izdelkov znotraj agregata. V primerih, ko obstaja velika verjetnost, da bodo cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (potniški zračni prevoz, počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve), pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 5,6 % celotnega indeksa cen življenjskih potrebščin in 4,6 % harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin.

Podatke iz podatkovnih baz trgovcev še naprej redno tedensko pridobivamo, zato so bili indeksi v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak izračunani na enak način in so enake kakovosti kot v mesecih pred epidemijo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.