Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, april 2020

V aprilu 2020 odkupljenega za 1,1 % več mleka kot v aprilu 2019

S kmetijskih gospodarstev je bilo v aprilu 2020 odkupljenih okrog 49.600 ton mleka. Slovenske mlekarne so v aprilu 2020 odkupile več kot 76 % tega mleka in povečale proizvodnjo masla in sira, ter zmanjšale proizvodnjo mleka, smetane in fermentiranih mlečnih izdelkov glede na april 2019.

  • 29.5.2020
  • |
  • začasni podatki
Odkup mleka se je tudi v aprilu 2020 povečal
V aprilu 2020 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenih približno 49.600 ton mleka ali za 1,1 % več kot v aprilu 2019 in 2 % manj kot v predhodnem mesecu.

V aprilu 2020 odkupljeno mleko vsebovalo manj maščob in več beljakovin kot v aprilu 2019
Mleko, odkupljeno v aprilu 2020, je vsebovalo 4,17 % maščob in 3,42 % beljakovin. V primerjavi z mlekom odkupljenim v predhodnem mesecu sta se oba deleža malenkostno zmanjšala, medtem ko je v primerjavi z lanskim aprilom delež maščob nižji, delež beljakovin pa višji.

V aprilu 2020 mlekarne proizvedle manj mlečnih izdelkov kot v predhodnem mesecu
V aprilu 2020 so mlekarne povečale le proizvodnjo mleka v prahu, medtem ko se je proizvodnja ostalih mlečnih izdelkov zmanjšala. Najbolj se je zmanjšala proizvodnja svežih izdelkov: konzumnega mleka za okrog 10 %, smetane za skoraj 16 % in fermentiranih mlečnih izdelkov za skoraj 8 %. Tudi proizvodnja masla in sira je bila v aprilu nižja za približno 1 %.

V primerjavi z lanskim aprilom manjša proizvodnja svežih mlečnih izdelkov in večja proizvodnja ostalih skupin  mlečnih izdelkov
Tudi v primerjavi s proizvodnjo aprila 2019 se je proizvodnja svežih mlečnih izdelkov zmanjšala, le nekoliko manj občutno: mlekarne so aprila 2020 proizvedle okrog 5 % manj konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov ter več kot 7 % manj smetane.  Proizvodnja ostalih skupin mlečnih izdelkov pa je bila večja kot pred letom dni: mlekarne so proizvedle več kot 4-krat več mleka v prahu, 22 % več masla in več kot 4 % več sira.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v prvih treh mesecih leta 2020 odkupile za 2,8 % več kravjega mleka kot v enakem obdobju lani ter hkrati tudi povečale proizvodnjo mlečnih izdelkov. Odkupna cena mleka v EU se je v marcu 2020 znižala za 2,2 %) in je znašala 0,344 EUR/kg. Po trenutnih ocenah je tudi v aprilu predvideno nadaljnje znižanje cene.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
IV 19III 20IV 20I–IV 19I–IV 20IV 20 
III 20
IV 20
IV 19
I–IV 20
I–IV 19
toneindeks
Skupaj49.10750.66049.632189.627194.73398,0101,1102,7
  slovenske mlekarne35.74439.45537.806134.937146.65695,8105,8108,7
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
IV 19III 20IV 20I–IV 19I–IV 20IV 20 
III 20
IV 20
IV 19
I–IV 20
I–IV 19
%indeks
Maščoba4,164,184,174,224,2099,8100,299,4
Beljakovine3,373,433,423,413,4599,7101,5101,1
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
IV 19III 20IV 20I–IV 19I–IV 20IV 20 
III 20
IV 20
IV 19
I–IV 20
I–IV 19
toneindeks
Konzumno mleko14.53115.46913.86558.18955.71389,695,495,7
Smetana1.0061.1049323.8663.89884,492,6100,8
Fermentirani mlečni izdelki3.9614.0763.76714.62514.97492,495,1102,4
Mleko v prahuzzzzz256,4451,9144,6
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)20825825482286498,5122,0105,1
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.3801.4481.4385.1615.31799,3104,2103,0
z statistično zaupno
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni do 14. 2. 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.