Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 1. četrtletje 2020

Vpliva epidemije na trg dela v 1. četrtletju 2020 še ni bilo zaznati

Trg dela je bil v 1. četrtletju 2020 v dobrem stanju. Stopnja anketne brezposelnosti je znašala 4,6 %, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot v istem obdobju lani.

  • 29.5.2020
  • |
  • končni podatki
Stopnja brezposelnosti (11,5-odstotna) je bila najvišja med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let. Glede na 1. četrtletje 2019 se je stopnja med mladimi zvišala za 1,6 odstotne točke. Eden izmen razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi bi lahko bilo znižanje števila zaposlenih prek študentskega servisa. V 1. četrtletju 2020 je bilo takih 23.000, kar je za 6,3 % manj kot v istem obdobju lani. 
Najnižjo stopnjo brezposelnosti (3,6-odstotno) so imele osebe v starostni skupini od 55 do 64 let. Glede na 1. četrtletje 2019 se je stopnja znižala za 0,8 odstotne točke. 

Brezposelni
Število brezposelnih je v 1. četrtletju 2020 znašalo 47.000, kar je za 5,7 % manj kot v istem obdobju lani. Delež brezposelnih moških je znašal 49 %, žensk pa 51 %. Glede na trajanje iskanja dela so s 35 % prevladovali brezposelni, ki so iskali delo od 1 do 5 mesecev. Najmanjši delež (2 %) pa je bilo takih, ki so delo iskali manj kot mesec dni.

Delovno aktivni
Število delovno aktivnega prebivalstva (982.000) se je v 1. četrtletju 2020 glede na isto obdobje lani povečalo za 0,4 %. Delovno aktivne je sestavljalo 88 % zaposlenih, 11 % samozaposlenih ter 1 % pomagajočih družinskih članov. Glede na isto obdobje lanskega leta se je število samozaposlenih znižalo za 11,6 %, število zaposlenih pa zvišalo za 2,7 %. 
V zadnjih letih opažamo trend zmanjševanja števila zaposlenih za določen čas in povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas. V 1. četrtletju 2020 je bilo takih za določen čas 108.000, za nedoločen čas pa 751.000. Število prvih se je glede na 1. četrtletje 2019 zmanjšal za 7,4 %, drugih pa povečal za 4,4 %. 

Zakaj nismo delali?

V anketi Aktivno in neaktivno prebivalstvo sprašujemo delovno aktivne, ki v tednu pred anketiranjem niso delali, zakaj niso opravljali svojega dela. V 1. četrtletju svojega dela v tednu pred anketiranjem ni opravljalo 125.000 delovno aktivnih. V največji meri je bil razlog dopust (4,0 %), sledila je  bolniška odsotnost (3,5 %) ter čakanje na delo (1,7 %).

Podrobni podatki o Aktivnem in neaktivnem prebivalstvu za 1. četrtletje 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno, predvidoma 19. 6. 2020.

Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
I–III 2019I–III 2020
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0811.0391.0422.0961.0511.045
Aktivni1.0285564721.029551478
   Delovno aktivni978533446982528454
   …Zaposleni837435402859449410
   …Samozaposleni12287351087335
   …Pomagajoči družinski člani19118M156M9M
   Brezposelni502326472324
Neaktivni739321418751337414
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi epidemije koronavirusa se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.