Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, podrobni podatki, Slovenija, marec 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za marec 2020

V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni plači v Sloveniji za marec 2020.

  • 25.5.2020
  • |
  • končni podatki

Na voljo končni in obenem podrobni podatki o povprečni plači za marec 2020
Podatki o povprečni plači za marec 2020, ki so bili kot začasni že objavljeni v Prvi objavi dne 21. 5. 2020, so zdaj kot končni in obenem podrobneje razčlenjeni (po statističnih regijah, upravnih enotah, občinah in dejavnostih) objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat. Tam objavljamo tudi podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ter podatke o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi epidemije koronavirusa se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno. 

Pri nekaterih podatkovnih serijah se lahko zaradi višje stopnje neodgovora pojavita znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena). 

Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.