Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Energetika, Slovenija, april 2020

Neto proizvodnja električne energije v aprilu 2020 za 9 % manjša kot v aprilu 2019

Proizvodnja električne energije se je v aprilu 2020 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala za 9 %. Oskrba z naftnimi derivati, ki je sledila porabi, se je v istem obdobju pri bencinu zmanjšala za 43 % in pri dizelskem gorivu za 65 %.

  • 25.5.2020
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v aprilu 2020 za 9 % manjša kakor v aprilu 2019
Neto proizvodnja električne energije je aprila 2020 znašala 1.097 GWh in se je glede na marec 2020 zmanjšala za 7 %, glede na april 2019 pa za 9 %.

V primerjavi z aprilom 2019 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah aprila 2020 za 18 % manjša, v termoelektrarnah za 16 % manjša, v jedrski elektrarni je bila proizvodnja skoraj na enaki ravni kot aprila 2019.

Poraba električne energije se je v aprilu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 19 % in je znašala 991 GWh, medtem ko je v aprilu lani ta znašala 1.160 GWh, kar je za 15 % več kot letos.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi manjša poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako aprila 2020 za 19 % manjša kot aprila 2019.

Aprila 2020 smo uvozili 549 GWh, izvozili pa 620 GWh električne energije. V enakem obdobju lanskega leta sta bila uvoz za 35 % in izvoz za 30 % višja kot aprila 2020.


Padec oskrbe z energenti v aprilu 2020 tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na april 2019
V aprilu 2020 smo v primerjavi s prejšnjim mesecem zaznali padec oskrbe z naftnimi proizvodi, ki so sledili zmanjšani porabi; pri oskrbi z motornim bencinom za 12 % in pri oskrbi z dizelskim gorivom za 52 %.

V primerjavi z aprilom 2019 pa se je oskrba z motornim bencinom zmanjšala za 43 % in oskrba z dizelskim gorivom za 65 %, kar je večinoma posledica ukrepov zaradi trenutnih razmer v državi (COVID-19).

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, april 2020
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, april 2020
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
IV
2019
III
2020
IV
2020
IV2020
IV2019
IV2020
III2020
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.2101.1781.0979193
… od tega hidroelektrarne3923443208293
… od tega termoelektrarne2942922468484
… od tega jedrska elektrarna5005184979996
Uvoz8478355496566
Izvoz8827576207082
Razpoložljiva električna energija1.1601.2179918581
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
IV
2019
III
2020
IV
2020
IV2020
IV2019
IV2020
III2020
indeks
Črni premog in antracit (t)1.0022.2951.76317677
Koks (t)2.1712.1941.2305756
Rjavi premog in lignit (t)204.761211.711173.4418582
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.5648.8215.7727665
Motorni bencin, neosvinčen (t)35.11622.62219.8775788
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.18671982238114
Dizelsko gorivo (t)120.41787.98842.1113548
Kurilno olje, ekstra lahko (t)9.86217.15833.861343197
Drugi naftni proizvodi (t)8.7356.7116.99080104
Zemeljski plin (1.000 Sm3)71.62592.11164.2869070
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.